19 cze

Reaktywowanie Krajowej Rady Misyjnej

W dniu 20 czerwca 2013 roku, z inicjatywy ks. bpa Jerzego Mazura SVD, Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji,  „w celu osiągnięcia większej jedności i skuteczności podejmowanych inicjatyw w dziedzinie animacji i współpracy misyjnej” (CM 12), zostanie reaktywowana Krajowa Rada Misyjna. W skład obecnej Rady Misyjnej wejdą przedstawiciele różnych środowisk misyjnych w Polsce. Członkowie Rady reprezentować będą Komisję Episkopatu Polski ds. Misji, Papieskie Dzieła Misyjne, zgromadzenia zakonne, wspólnoty, ruchy kościelne i stowarzyszenia.
Krajowa Rada Misyjna została powołana do życia 18 czerwca 2005 roku decyzją Konferencji Episkopatu Polski, zgodnie z postanowieniami II Polskiego Synodu Plenarnego. Mając na uwadze cele i potrzeby tejże Rady i dotychczasowe  zaangażowanie w dzieło misyjne Kościoła,  ks. bp Wiktor Skworc, ówczesny Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, powołał zespół koordynujący jej prace na okres pięciu lat. Dnia 18 października 2006 roku odbyło się spotkanie zespołu, na które zaproszeni zostali reprezentanci misyjnych środowisk diecezjalnych oraz zakonnych męskich i żeńskich, a także przedstawiciele laikatu. 
Teraz powołujemy nowy zespół, którego pierwsze spotkanie odbędzie się 20 czerwca br. o godz. 11:00 w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie na ulicy Byszewskiej 1.
Główne punkty spotkania:
- wręczenie dekretów nominacyjnych,
- zapoznanie się z celami, zadaniami i kompetencjami Krajowej Rady Misyjnej,
- omówienie projektów konferencji, sympozjów i kongresów w archidiecezjach-diecezjach w roku 2014 - jako przygotowania do IV Krajowego Kongresu Misyjnego w roku 2015 z okazji 50 rocznicy ogłoszenia Dekretu o działalności misyjnej Kościoła i 25 rocznicy encykliki Jana Pawła II Redemptoris Missio,
- rozmowa o animacji misyjnej oraz pomocy duchowej i finansowej dla polskich misjonarzy i misjonarek jako o naszym zadaniu w Roku Wiary.
 
Wyrażamy nadzieję, że Krajowa Rada Misyjna stanie się nową płaszczyzną pogłębionej współpracy misyjnej nas wszystkich.
 
 
O. dr Kazimierz Szymczycha SVD
Sekretarz Komisji Episkopatu Polski ds. Misji

Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
124 0.11612010002136