17 mar

Redemptorysta O. Józef Słaby mianowany biskupem


14 marca 2009 r. Stolica Apostolska mianowała o. Józefa Słabego, redemptorystę, biskupem Prałatury Esquel w Argentynie. Dotychczas o. Słaby pełnił posługę przełożonego wspólnoty redemptorystów w Esquel i proboszcza tamtejszej parafii.

Nominacja biskupia nastąpiła w związku z utworzeniem przez Ojca Świętego prałatury terytorialnej w Esquel, która obejmuje tereny wydzielone z diecezji Comodoro-Rivadavia.

O. Józef Słaby CSsR urodził się 1 marca 1958 r. w Żeleźnikowej (diecezja tarnowska). Po ukończeniu szkoły średniej wstąpił do Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela i podjął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie. Śluby zakonne złożył 2 lutego 1979 r. a po ukończeniu studiów przyjął święcenia prezbiteratu 17 czerwca 1984 r.

W roku 1985 rozpoczął pracę na placówce misyjnej we wspólnocie Quilmes w Argentynie. W latach 1989-1992 pełnił obowiązki formatora w studentacie redemptorystów Wiceprowincji Resistencia (Argentyna). Od 1992 był wikariuszem, a później (1993-1995) proboszczem w parafii San Vincente w diecezji Puerto Iguazu. Od 1996 do 2004 pełnił obowiązki przełożonego wspólnoty redemptorystów w Quilmes, był proboszczem i był odpowiedzialny za szkołę administrowaną przez redemptorystów. Równocześnie został członkiem zwyczajnym Rady Wiceprowincji Resistencia i wikariuszem wiceprowincjała. W następnych latach, od 2004 do 2007 o. J. Słaby pełnił funkcję przełożonego Wiceprowincji Resistencia. Od roku 2008 jest przełożonym wspólnoty redemptorystów i proboszczem parafii w Esquel. Prałatura w Esquel ma powierzchnię 78 074 km2. Spośród 68 609 osób mieszkających na terenie prałatury 56 440 to katolicy.

Prałatura liczy 8 parafii, w których pracuje 4 księży diecezjalnych i 10 księży zakonnych. Brak seminarzystów i diakonów stałych. Na katedrę biskupa został przeznaczony kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusa w Esquel.


Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
124 0.11756610870361