12 cze

Rozpoczął się IV Krajowy Kongres Misyjny

fot. Papieskie Dzieła Misyjne

Pod hasłem "Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału" upłynął pierwszy pracowity dzień IV Krajowego Kongresu Misyjnego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W auli Jana Pawła II oraz otaczających ją korytarzach zgromadziło się ponad 700 uczestników konferencji naukowej, która odbyła się z udziałem kard. Fernanda Filoniego, Prefekta Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Spotkanie otworzył ks. prof. Stanisław Dziekoński, rektor UKSW.

W problematykę obrad wprowadził zebranych ks. bp Jerzy Mazur i wyraził pragnienie, by IV Krajowy Kongres Misyjny wytyczył kierunki dalszej pracy i zaangażowania na rzecz misji. Niech stanie się zaczynem i przyczyni do przebudzenia ducha misyjnego, większego zaangażowania w misje ad gentes, nową ewangelizację, animację i współpracę misyjną. Zatem rozprostujmy dziś nogi przed drogą, którą wskaże Kongres - dodał przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.

Prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów w swoim wystąpieniu mówił o aktualności misji „ad gentes” i świadomości misyjnej Kościoła. -Bycie chrześcijaninem oznacza być misjonarzem. Jeśli nie jestem misjonarzem, nie jestem chrześcijaninem. Misyjność jest prawdziwym fundamentem Kościoła, jak wynika wyraźnie także z Dekretu Ad Gentes - Kościół pielgrzymujący jest misyjny ze swej natury, ponieważ swój początek bierze wedle planu Ojca z posłania Syna i z posłania Ducha Świętego. Każdy wierny powołany jest do świętości i działalności misyjnej. Misje są jedyną drogą realizowania świętości i sensu Kościoła - mówił kard. Filoni. Kardynał przedstawił również sytuację misyjną Kościoła na świecie, począwszy od Azji, przez Amerykę Łacińską, Afrykę, aż po Europę.

 "Odpowiedzialni za misje" - to tytuł wystąpienia abp. Henryka Hosera, biskupa warszawsko-praskiego. Natomiast animacji i współpracy misyjnej było poświęcone wystąpienie biskupa kieleckiego Jana Piotrowskiego. Po części referatowej uczestnicy podzielili się na 10 grup dyskusyjnych, według wybranych przez siebie zagadnień. Pojawiły się szczegółowe tematy dotyczące m.in. nowych form współpracy środowisk misyjnych oraz roli Papieskich Dzieł Misyjnych. Zastanawiano się również jak umisyjnić struktury Kościoła w Polsce, a także o roli misjonarzy świeckich. Najliczniejszą grupę panelową stanowiły osoby życia konsekrowanego, kapłani i klerycy oraz katecheci.

W Kongresie wzięło udział ponad 700 osób: biskupi, dyrektorzy diecezjalni PDM i delegaci biskupa ds. misji, kapłani diecezjalni i zakonni, siostry i bracia z wielu zgromadzeń, klerycy WSD, misjonarki i misjonarze, wierni świeccy, młodzież zaangażowania w dzieła misyjne.

Pierwszy dzień Kongresu zakończyła uroczysta Msza św. w katedrze warszawsko-praskiej pod przewodnictwem abp. Celestino Migliore, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce. W koncelebrze wzięli udział m. innymi kard. Fernando Filoni oraz kilku biskupów z zagranicy, abp. Henryk Hoser, gospodarz świątyni, bp Jerzy Mazur, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, bp Jan Ozga z Kamerunu, bp Wiesław Lechowicz, odpowiedzialny za opiekę nad Polonią i ponad stu kapłanów. Asystę liturgiczną przygotowali klerycy WSD Warszawa-Praga.

Ks. abp Celestino Migliore przypomniał świetlaną postać jednego z najwspanialszych misjonarzy, któremu Polska zawdzięcza swój chrzest – św. Wojciecha. Zachęcił Kościół w Polsce do otwarcia się na misje. Po homilii Nuncjusz Apostolski wraz z ks. kardynałem Fernando Filonim wręczyli krzyże misyjne dwojgu misjonarzom z diecezji warszawsko-praskiej.

Za zakończenie liturgii ks. bp Jerzy Mazur skierował gorące słowa podziękowań do wspaniałych gości oraz wszystkich uczestników pierwszego dnia Kongresu. Wyraził wdzięczność chórowi parafialnemu oraz klerykom za wspaniała oprawę liturgiczną. Po uroczystej Mszy św. w podziemiach katedry odbyła się braterska agapa.

 AS


Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
124 0.12217807769775