5 wrz

Rozpoczęcie roku formacyjnego 2016/2017

W sobotę 3 września br., uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem ks. bp. Jerzego Mazura SVD, przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, rozpoczął się rok formacyjny przyszłych misjonarek i misjonarzy w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. 17 osób przygotowujących się do posłania misyjnego rozpoczęło rok formacji duchowej, językowej i intelektualnej.

We Mszy św. uczestniczyli także przedstawiciele Papieskich Dzieł Misyjnych, profesorzy i lektorki języków obcych, proboszczowie oraz pracownicy agend Komisji misyjnej.

W Homilii bp. Jerzy Mazur przypomniał o roli modlitwy w życiu misjonarza. Zachęcał tych, którzy przygotowują się do wyjazdu na misje, by pogłębili swą wiarę i więź z Chrystusem poprzez modlitwę. Jej wielkimi nauczycielami – mówił kaznodzieja – są św. Jan Paweł II, św. Jan Maria Vianney oraz Matka Teresa z Kalkuty. Modlitwa sprawia, że misjonarz poddaje się działaniu Ducha Świętego, realizując misję, której chce Bóg, a nie własną. Ks. biskup przywołał wielkich misjonarzy, którym nasz naród zawdzięcza chrzest – św. Wojciecha, św. Brunona i Świętych Pięciu Braci Męczenników Polskich. Oni poprzez swoje męczeństwo stali się fundamentem rodzącego się Kościoła w Polsce. Ich ofiara zobowiązuje nas do wdzięczności i dzielenia się wiarą. Biskup wezwał przygotowujących się do wyjazdu na misję do kształtowania w sobie ducha pokory, posłuszeństwa Bogu i bezinteresownej miłości na wzór wielkich misjonarek i misjonarzy. – Dzisiaj potrzebni są święci misjonarze! – mówił.

Mszę św. poprzedził wykład inauguracyjny, wygłoszony przez ks. prał. dr Zbigniewa Sobolewskiego, dyrektora Dzieła Pomocy „Ad Gentes”. Był on poświęcony roli i odpowiedzialności wiernych świeckich za misje. – W spojrzeniu na role świeckich w dziele misyjnym Kościoła dokonała się w ostatnich stuleciach pewna ewolucja. Nie są oni postrzegani jako pomocnicy misjonarzy, „zaplecze duchowe i finansowe misji”, ale uznani za prawdziwych uczniów-misjonarzy, którzy na mocy chrztu św. i bierzmowania są powołani do działalności misyjnej. Biskupi Rzymu akcentują podmiotowość wiernych świeckich w dziele misyjnym.

Wykład ks. Zbigniewa Sobolewskiego wpisuje się w dyskusję wielu środowisk misyjnych, której celem jest określenie zadań, jakie stoją przed świeckimi misjonarzami i wolontariuszami misyjnymi. Dyskusję tę zintensyfikował IV Krajowy Kongres Misyjny, który odbył się w Warszawie w ubiegłym roku.

– Życzę Wam, abyście dobrze przygotowali się do posługi misyjnej. Byście czuli się w tym domu jak u siebie. Jest to dom misyjny – dom wszystkich misjonarzy – powiedział ks. biskup. Przygotowujcie się do wyjazdu nie tylko od strony intelektualnej, misjologicznej, językowej, ale przede wszystkim duchowej. – Misjonarz jest człowiekiem silnej wiary. Umacniajcie się tutaj w wierze – zaapelował.

Centrum Formacji Misyjnej od 33 lat przygotowuje kapłanów, osoby konsekrowane i wiernych świeckich do wyjazdów na placówki misyjne. Jest to jedna z nielicznych placówek w świecie przygotowująca kapłanów fideidonistów, braci i kapłanów zakonnych, siostry zakonne oraz świeckich do pracy misyjnej. Obecnie formację podjęło w nim 7 kapłanów diecezjalnych, 3 kapłanów zakonnych, 1 kleryk, 1 osoba świecka i 5 sióstr zakonnych. Okres formacji kończy się wręczeniem krzyży misyjnych w Gnieźnie, podczas uroczystości ku czci św. Wojciecha.


Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
125 0.11530804634094