17 wrz

Rozpoczęcie roku formacyjnego 2021/2022 w Centrum Formacji Misyjnej

Uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem bp. Jerzego Mazura SVD, przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, 13 misjonarzy rozpoczęło 16 września rok formacyjny w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. 9 kapłanów diecezjalnych, 1 kapłan zakonny i 3 siostry zakonne poprzez modlitwę, życie wspólnotowe, studium teologiczno-misjologiczne oraz naukę języków obcych będą przez rok przygotowywać się do posłania misyjnego. Wyjadą na placówki misyjne do 10 krajów świata, najwięcej do Afryki.

– Inauguracja roku formacyjnego w CFM jest wspaniałą okazją, by Wam moi Drodzy podziękować za odwagę, misyjny zapał, który pomógł wam zejść z kanapy i wejść w misyjne buty, by wyruszyć aż po krańce ziemi. Ten rok formacyjny pomoże Wam jeszcze lepiej przygotować się do głoszenia Dobrej Nowiny w języku zrozumiałym przez tych ludzi do których zostaniecie posłani. Lektorki zadbają byście opanowali język tych, wśród których będziecie pracować. A najważniejszym i najbardziej zrozumiałym językiem jest język miłości – powiedział w homilii bp Mazur.

– W tym czasie będziecie pogłębiać duchowość misyjną, także poznawać metody ewangelizowania i metody działalności misyjnej tych, którzy Was poprzedzili w realizowaniu mandatu misyjnego aż po krańce ziemi. O to zadbają nasi profesorowie, ojcowie duchowni oraz spotkania z misjonarzami i misjonarkami, którzy będą się dzielić swoim świadectwem ewangelizacyjnym – zachęcał biskup uczestników liturgii.

Wspomniał też niedawną beatyfikację Prymasa Tysiąclecia i Matki niewidomych s. Elżbiety Róży Czackiej. – Słowa księdza Prymasa: „Soli Deo – Samemu Bogu” i Matki Elżbiety: „Przez krzyż do nieba”, jakie nam zostawili, jakże są aktualne i dzisiaj. Pokazali nam drogę. Idźmy tą drogą i w naszym misjonarskim życiu prowadźmy innych na tę drogę – powiedział.

Jak podkreśla ks. dr Kazimierz Szymczycha SVD, sekretarz Komisji Episkopatu ds. Misji, Centrum Formacji Misyjnej to miejsce zupełnie wyjątkowe. – Z tego co się orientuję, nie ma nigdzie w świecie podobnej placówki, w której przez 9 miesięcy przyszyli misjonarze mieszkaliby razem i przygotowywali się wspólnie do wyjazdu – stwierdza.

Ks. Szymczycha wyjaśnia, że formacja w Centrum nie jest obowiązkowa przed wyjazdem na misje. Nie podejmują jej np. zakonnicy ze zgromadzeń o charyzmacie misyjnym, którzy przeżywają takie przygotowanie w ramach własnych wspólnot. – Wszyscy chętni jednak, zarówno księża diecezjalni, siostry, jak i osoby świeckie są bardzo mile widziani – zachęca kapłan.

Jak podkreśla, formacja w Centrum, dla ludzi, którzy przedtem sprawowali różne istotne funkcje np. w zgromadzeniach zakonnych, byli wikariuszami, czy proboszczami - to czas zatrzymania się i modlitwy przed Panem Jezusem. – Codzienna Eucharystia, comiesięczne dni skupienia, rekolekcje - formacja duchowa jest najważniejsza – zaznacza ks. Szymczycha. Istotnym elementem formacyjnym jest też budowanie wspólnoty w gronie przyszłych misjonarzy, którzy często pochodzą z różnych diecezji i różnych środowisk.

Nie sposób pominąć aspektu edukacyjnego. Wiąże się on przede wszystkim z intensywną nauką języka używanego w kraju, do którego dany misjonarz wyjedzie. 4 dni w tygodniu odbywają się lektoraty, od stycznia do końca roku formacyjnego do Centrum przyjeżdżają konwersatorzy, nie mówiący po polsku. Sprawowane są też Msze św. w różnych językach. Raz w tygodniu przyszli misjonarze uczestniczą w wykładach z misjologii, etnologii, religioznawstwa i kulturoznawstwa, przybliżające im charakter ich przyszłej pracy. Kilka razy w roku odbywają się też wykłady z medycyny tropikalnej, łączące się również z przygotowywaniem do wyjazdu od strony praktycznej i zdrowotnej oraz przyjęciem potrzebnych szczepionek.

Jak informuje ks. dr Szymczycha, formacja w Centrum jest bezpłatna, finansowana z Krajowego Funduszu Misyjnego. Środki na ten cel zbierane są 6 stycznia.

Każdego roku formację w Centrum podejmuje od 10 do 15 osób, które następnie wyjeżdżają na misje. Od 1984 r. czyli od czasu, gdy powstało Centrum, formację w nim podjęło ponad tysiąc misjonarzy.

Obecnie na świecie pracuje 1883 misjonarzy z Polski (kapłanów diecezjalnych i zakonnych, braci i sióstr zakonnych oraz misjonarzy świeckich). Są to jak wyjaśnia ks. Szymczycha, misjonarze Ad Gentes, czyli w krajach misyjnych. Oprócz tego ponad tysiąc osób pracuje w krajach b. ZSRR. Cieszy również rozwój wolontariatu misyjnego ludzi młodych w diecezjach i przy zgromadzeniach zakonnych, który daje nadzieję na pozyskanie nowych współpracowników na niwie misjnej. Liczba misjonarzy w ostatnich latach nieco spada, choć nie jest to wyraźna tendencja spadkowa. Inauguracja kolejnego roku formacyjnego w Centrum jest okazją do modlitwy o nowe powołania misyjne.

o. Kazimierz Szymczycha, maj / Warszawa


Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
125 0.12314200401306