22 Maj

Spotkanie Krajowej Rady Misyjnej w Warszawie

22 maja br., w rocznicę beatyfikacji Pauliny Jaricot, w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie zgromadzili się członkowie Krajowej Rady Misyjnej. Rada wznowiła swą działalność po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa.

Rozpoczynając obrady bp Jan Piotrowski, przewodniczący Komisji Misyjnej i Krajowej Rady zwrócił uwagę na historię miejsca, w którym się toczyły obrazy. Przypomniał również cele i zadania, dla jakich Krajowa Rada Misyjna została utworzona. Mówił o ewolucji pomocy misjom ze strony Kościoła w Polsce. Wyraził radość ze współpracy różnych środowisk misyjnych z Papieskimi Dziełami Misyjnymi i Komisją Misyjną.

Bp Jan Piotrowski przypomniał również, że współpraca misyjna jest wyrazem dojrzałości Kościoła i wspólnot w nim istniejących. Jest wyrazem otwarcia się na misje w aspekcie teologicznym. Misje, powtórzył za Janem Paweł II, są sprawą wiary. Przewodniczący Krajowej Rady Misyjnej zacytował fragmenty instrukcji Cooperatio missionalis (nr 12) mówiące o celach i zadaniach współpracy misyjnej. Przede wszystkim chodzi o jedność w działaniu na rzecz misji różnych podmiotów kościelnych.

Ks. dr Paweł Rytel-Adrianik zapoznał uczestników spotkania z możliwością współpracy z papieską Agencją Fides. Zachęcił do przekazywania informacji o wydarzeniach ważnych dla środowiska misyjnego w Polsce.

Następnie glos zabrakli przedstawiciele Komisji Misyjnej. O. Kazimierz Szymczycha SVD, sekretarz Komisji mówił o wydarzeniach z dwóch ostatnich lat. Dziekował za zaangażowanie w różne formy pomocy polskim misjonarzom. Przedstawił także statystyki misyjne i zachęcił do modlitwy za misje w perspektywie zmniejszającej się liczby misjonarek i misjonarzy z Polski.

Ks. Eugeniusz Szyszka krótko zaprezentował 40-letnią działalność Centrum Formacji Misyjnej i zapowiedział wydarzenia jubileuszowe, które będą miały miejsce w przyszłym roku.

Ks. Zbigniew Sobolewski wyraził radość z tego, że dzieło Pomocy „Ad Gentes” pracuje już na pełnych obrotach i wspiera finansowo dzieła misyjne. Zapowiedział nowe pozycje wydawnicze, takie jak Modlitewnik dla chorych, Mały Katechizm Misyjny i książkę „Z polskimi misjonarzami w świecie” dla dzieci.

Ks. Jerzy Kraśnicki mówił o działalności MIVA Polska i zachęcał do współpracy i zaangażowania w najbliższe akcje w Polsce. Dzięki nim misjonarze otrzymują środki transportu, niezbędne w ich posłudze misyjnej.

Następnie głos zabrała siostra M. przedstawicielka Papieskich Dzieł Misyjnych omawiając działalność za miniony rok. O roli Żywego Różańca i Paulinie Jaricot mówił ks. Jacek Gancarek. Opowiedział w skrócie historię Żywego Różańca, jego misję i podejmowane dzieła. O. Andrzej Danilewicz i siostra Irena karczewska mówili o pracach Konsulty i Komisji Misyjnej przy Męskich i Żeńskich zgromadzeniach zakonnych.

Po obiedzie miało miejsce wystąpienie s. Gizeli Tatoj, poświęcone wolontariatowi misyjnemu oraz dyskusja podsumowująca spotkanie.


Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
122 0.13462591171265