21 gru

Spotkanie opłatkowe w Centrum Formacji Misyjnej

Uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem bp. Jerzego Mazura SVD, przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji rozpoczęło się spotkanie opłatkowe w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, w dniu 21 grudnia br. Wzięli w nim udział wykładowcy, lektorzy języków obcych, osoby przygotowujące się do posługi misyjnej, zaproszeni goście i proboszczowie wspierający misje oraz pracownicy agend Komisji misyjnej.

– Chrystus napełnia Duchem Świętych także tych, których pozdrawiamy, którym Go niesiemy. Dlatego prośmy Ducha Świętego, który jest głównym sprawcą ewangelizacji, aby nas wszystkich umacniał, nie tylko w tym przygotowywaniu adwentowym, ale w całej naszej misji niesienia Chrystusa. Kiedy będziemy napełnieni Duchem Świętym, umocnieni Duchem Bożym, wtedy ci, do których jesteśmy posłani, wykrzykną w różny sposób: „A skądże mi to, że człowiek Pana, człowiek Boga, przychodzi do mnie, przychodzi do nas”. Zwróćmy też uwagę w tym przygotowywaniu adwentowym, na Jezusa i Jana w łonie matek. Jaka była wielka radość, kiedy Maryja przyszła do domu Elżbiety i dziecko się poruszyło w Jej łonie. Prośmy w czasie tej Mszy św., abyśmy nieśli Chrystusa jak Maryja, aby nigdy dla nas nie było za daleko, za trudno, aby nigdy nie było niebezpiecznie. Kiedy będziemy naśladować Maryję, zawsze będzie blisko, zawsze będzie łatwo, zawsze będzie radośnie, bo będziemy czynić to z miłości. A miłość to służba. Ewangelizacja to służba – powiedział podczas homilii ks. biskup.

Hierarcha wezwał do modlitwy o powołania misyjne w Kościele w Polsce. Wyraził radość z każdej osoby, która postanowiła poświęcić swe życie misjom i zachęcił do modlitwy za nie. Ksiądz biskup zwrócił uwagę na głęboki, religijny wymiar posłania misyjnego.

– Niech Duch Święty napełnia, przygotowuje serca tych ludzi, do których jesteście posłani, aby oni zauważyli, że przyjeżdżają do nich nie turyści, ale ludzie Chrystusa, posłani przez Niego, przynoszący Chrystusa, przynoszący Zbawiciela, który pragnie zbawienia każdego człowieka; który pragnie obdarzyć miłością. Obyśmy na wzór Maryi stawali się pielgrzymami miłości, którzy niosąc Chrystusa, ukazują miłość i po tej miłości zostają rozpoznani. Ewangelizować to umiłować, ukochać tego, któremu niesiemy Chrystusa, któremu chcemy mówić o Chrystusie – wyjaśniał.

Dzieląc się opłatkiem, przewodniczący Komisji Misyjnej wyraził głęboką wdzięczność wszystkim, którzy wspierają misyjne dzieło Kościoła. Gratulował odwagi tym, którzy podjęli trud bezpośrednich przygotowań do wyjazdu na placówki misyjne.

Obecnie w Centrum Formacji Misyjnej, na ul. Byszewskiej 1, w Warszawie, przygotowuje się do posłania 10 osób. 3 z nich to kapłani diecezjalni, 1 kapłan zakonny, 1 brat zakonny,  4 siostry zakonne i 1 osoba świecka.


Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
123 0.1281521320343