3 paź

Świadectwo z Argentyny

Drodzy Przyjaciele, Dobroczyńcy i Pracownicy Komisji Episkopatu Polski ds. Misji!

Piszemy do Was z Ameryki Południowej, z Argentyny, żeby podzielić się z Wami, którzy poprzez swoje wsparcie modlitewne i materialne, stanowicie część naszej misji, radościami i wyzwaniami, jakie niesie nasza codzienna praca.

Upłynęły już trzy lata, odkąd Pan posłał nas do odległej Argentyny, podarowując nam diecezję San Miguel (Gran Buenos Aires), jako miejsce naszej duchowej formacji, wzrostu w wierze i apostolstwa misyjnego.

W San Miguel, mieście dobrze znanym papieżowi Franciszkowi, który przez wiele lat pracował tu jako rektor jezuickiego seminarium (znajdującego się zresztą w sąsiedztwie naszego domu :)), Pan powierzył nam duszpasterstwo młodzieży. Razem z młodymi Argentyńczykami i braćmi jezuitami, tworzymy diecezjalną grupę Duszpasterstwa Młodych. Organizując dni skupienia, rekolekcje, spotkania formacyjne, chcemy poznawać i odpowiadać na potrzeby i wyzwania, wobec których stają dziś młodzi ludzie. Wielu z nich szuka swojej drogi, swego powołania, w świecie, który proponuje szybkie i łatwe rozwiązania, jak narkotyki czy alkohol, a szczęście myli z dobrobytem finansowym. Często spotykamy też młodych, którzy wątpią i kwestionują wiarę, w jakiej zostali wychowani, zachęcani przez wiele charyzmatycznych sekt do odrzucenia Kościoła katolickiego (w Argentynie rosną w siłę "kościoły" pseudochrześcijańskie i sekty afro-brazylijskie). Wielu z ich rówieśników dotyka też kryzys rodziny: separacja rodziców, opuszczenie, ponowne związki rodziców. Wobec tych trudności młodzi ludzie zwracają się do nas z prośbą o pomoc, o radę, o duchowe towarzyszenie. Stąd też, obok grupowych spotkań, rekolekcji, misji, w czasie których młodzi są jedni dla drugich świadectwem i znakiem wiary, niejednokrotonie proponujemy indywidualne rozmowy, dni skupienia i modlitwy, dzieląc się przede wszystkim osobistym doświadczeniem Boga i Jego siły w naszym życiu. Młodzież bardzo ceni sobie to żywe świadectwo i odpowiada na nie otwierając przed nami swe serce.

Jest dla nas wielką radością móc towarzyszyć młodym ludziom w ich drodze życia i wiary, być świadkami decyzji, które podejmują, opowiadając się za wartościami Ewangelii. Wielokrotnie zdumiewa nas też ich głębokie pragnienie Boga, chęć bycia blisko Niego i dzielenia Dobrej Nowiny z innymi. To z inicjatywy młodzieży i z ich udziałem organizujemy w centrum San Miguel wieczory adoracji i misji po centralnych ulicach miasta. Latem natomiast, w czasie wakacji, wyjazdy misyjne do różnych prowincji Argentyny.

Zarówno dla nas jak i naszej młodzieży, wyjazdy te są okazją do pogłębienia doświadczenia Boga obecnego w braciach. Czasem modlitwy nie tylko w kaplicy, ale w codziennym byciu z drugim człowiekiem i dla drugiego człowieka. Młodzież organizuje zajęcia dla dzieci i spotkania dla nastolatków. Odwiedza też rodziny dzieląc się radością jaką odnajdują w Ewangelii. Z misji wszyscy wracamy zawsze ubogaceni, umocnieni w wierze i z sercami przepełnonymi imionami tych, do których Pan nas posłał.

Kolejnym, równie cennym duszpasterstwem, jaki powierzył nam Bóg w diecezji San Miguel są katechezy dla nastoletnich mam, mieszkających w Domu Samotnej Matki. Dom ten powstał z inicjatywy parafialnej Caritas i działa w dużej mierze dzięki zaangażowaniu licznych wolontariuszy. Razem z siostrami z naszej Wspólnoty troszczmy się szczególnie o aspekt duchowy życia każdej z mam. Większość z nich trafia do ośrodka z powodu trudnej, bolesnej sytuacji rodzinnej (skrajne ubóstwo, przemoc, wykorzystywanie seksualne). W naszych spotkaniach staramy się przede wszystkim zaprzyjaźnić z każdą z młodych mam, przekazać jej wartość i godność jaką ma jej życie w oczach Boga i zachęcić do budowania lepszej przyszłości, dla niej i jej dzieci.

Nie jest jednak łatwo zdobyć zaufanie kogoś, kto tyle wyciepriał, często skrzywdzony przez najbliższych, ani przekazać obrazu Boga kochającego i wiernego, komuś kto doświadczył samotności i opuszczenia. Dlatego każde spotkanie przygotowujemy z wielką dbałością, prosząc zawsze Pana, by nas prowadził i czynił nasze serca wrażliwymi, uważnymi, otwartymi na potrzeby każdej z mam. Duszpasterstwo w Domu Samotnej Matki to znacznie więcej niż kreatywne katechezy, czy lekcje religii. To doświadczenie Boga cierpiącego, wołającego o pomoc, potrzebującego naszej bliskości, naszego czasu, naszego zrozumienia. Powoli, z biegiem czasu i z wielką radością w sercu, doświadczamy pierwszych owoców tych spotkań: decyzji o przyjęciu sakramentu chrztu przez niektóre z mam i chrzcin ich dzieci, chęci uczestniczenia w niedzielnej mszy świętej czy we wspólnym wyjaździe do sanktuarium maryjnego w Lujan. Każdy uśmiech, każdy błysk nadziei w oczach młodych mam jest dla nas największą rekompensą i żywym znakiem obecności Boga, który dodaje nam sił, by z entuzjazmem kontynuować to apostolstwo.

Nasza Wspólnota (Słudzy Ewangelii Miłosierdzia Bożego) od wielu lat jest obecna też w diecezji Merlo-Moreno, sąsiadującej z San Miguel. Nasze siostry i bracia prowadzą swoją duszpasterską działalność w trzech kaplicach, pracując z młodzieżą, dorosłymi, dziećmi, wspomagając rozwój miejscowych wspólnot parafialnych. Nam natomiast powierzona została opieka nad Diecezjalnym Domem Rekolekcyjnym. Każdego miesiąca korzysta z niego od 200 do 500 osób. Grupy parafialne, kapłani, szkoły, delegatury diecezjalne organizują w nim swoje spotnkania, odbywają rekolekcje i warsztaty. Naszym zadaniem jest administracja Domem, troska o to, by jak najlepiej służył tym, którzy go potrzebują. Wierzymy, że dbając o ogród, dekorując wnętrza i troszcząc się o instalacje, możemy stworzyć w Diecezjalnym Domu ciepły, rodzinny klimat, sprzyjający modlitwie i refleksji. Nieodzowną w realizacji tego celu była pomoc jaką otrzymaliśmy w ubiegłym roku od Dzieła Pomocy Ad Gentes, za którą pragniemy raz jeszcze, z całego serca podziękować. Przekazane fundusze pozwoliły nam na zakup i wymianę dwudziestu materacy.

Diecezjalny Dom Rekolekcyjny tętni życiem przez cały rok. Cieszy się dużą popularnością i przez wiele grup jest wynajmowany wielokrotnie. Zadowolenie tych, którzy korzystają z Domu, ich decyzje by po raz kolejny w tym właśnie ośrodku przeprowadzić swoje rekolekcje, przekonują nas o tym jak ważna i potrzebna jest nasza praca. Przyjmując w Domu liczne grupy, widząc ich członków pogrążonych na modlitwie w kaplicy Domu lub medytujących w jego ogrodzie, napełniamy się wielką radością i dziękczynieniem wobec Boga, który chce, też poprzez tę naszą posługę, wyjść na spotkanie człowiekowi.

Charyzmatem naszej Wspólnoty jest ewangelizacja i formacja osób, by mogły one wzrastać w wierze i służbie Kościołowi. Nasza misja zaczyna się jednak na modlitwie, na osobistym spotkaniu z Tym, który nieustannie obdarza nas miłością. Od Niego uczymy się kochać i służyć bliźnim. Duszpasterstwo i działalność jaką podejmujemy każdego dnia, jest przedłużeniem tego “bycia z Nim”, jest trwaniem przy Jezusie obecnym w każdym człowieku. Stąd też pierwsze owoce naszego oddania i naszej pracy zawsze, jako pierwsze, pojawiają się w nas samych, w postaci radości, pokoju, otwartości serca na to co inne, nieznane... Nie bez znaczenia jest też Wasza pomoc! Bardzo cenimy sobie zwłaszcza Waszą modlitwę – dociera ona do nas i do tych, których Pan nam powierza, dodając sił, budząc nadzieję, pomnażając wiarę. W imieniu własnym, całej Wspólnoty Sług Ewangelii i wszystkich, do których zostaliśmy posłani, chcemy Wam serdecznie podziękować i prosić: trwajcie dalej na modlitwie!

Z misyjnym pozdrowieniem,

s. Iza Fink i s. Magda Obarska, SEMB

 

Jeżeli chcesz wspomóc działalność misyjną s. Izy i s. Magdy możesz przekazać dowolną ofiarę pieniężną na konto: 

03 1540 1098 3041 5563 6267 0001

 


Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
123 0.1207959651947