6 mar

Szkoła im. Edmunda Bojanowskiego w Cochabamba, Boliwia

prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP (Służebniczki Dębickie)

Świecki człowiek, bł. Edmund Bojanowski, Założyciel Zgromadzenia Sióstr Służebniczek to wielki patriota, miłujący polską wieś, rozumiejący ubogich i prostych ludzi. Zatroskany o wychowanie dzieci i młodzieży, pewnie nie przewidywał, że jego założenia pedagogiczno-wychowawcze będą aż tak aktualne na dalekiej boliwijskiej ziemi. Stało się tak za przyczyną sióstr służebniczek, które idąc za wskazaniami swego Założyciela przeszczepiły jego wskazania wychowawcze do Boliwii.

Siostry Służebniczki Dębickie pracujące od 1982 roku w Boliwii – w Tupizie (pierwsza placówka), w 1985 r. rozpoczęły swoją działalność w Cochabambie. Dzielnica Pacata Alta wówczas znajdowała się na obrzeżach Cochabamby. Siostry rozpoczęły pracę i służbę wśród najuboższych, gdyż Pacata Alta stała się osiedlem górników, którzy po utracie pracy i przymusowym przesiedleniu zamieszkali właśnie w tej ubogiej dzielnicy. Na początku mieszkali w namiotach, bez bieżącej wody, prądu i kanalizacji. Zaniedbane dzieci, które nie miały możliwości uczęszczania do szkoły, zwróciły uwagę sióstr misjonarek.

Dlatego też s. M. Joela Mleczko w 1987 r. z mocną wiarą  w to, że „ Z Bogiem wszystko jest możliwe”, ufając Opatrzności Bożej, rozpoczęła budowę szkoły właśnie dla tych najbiedniejszych. Na początku było to bardzo małe dzieło, ale s. Joela pukając do serc wrażliwych ludzi zdobywała środki na ciągłe powiększanie  placówki edukacyjnej. Było to jej nieustanną troską aż do końca jej ofiarnego życia - zmarła 04.III.2002 r. w wieku 54 lat. Pomimo ciężkiej choroby, do końca troszczyła się o rozwój szkoły, do końca była też dyrektorką rozrastającego się dzieła. Szkole nadała imię Edmunda Bojanowskiego.

Do głównych zadań szkoły należą: edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży według zasad chrześcijańskich, moralnych i patriotycznych.

Z każdym rokiem do szkoły zgłaszało się coraz więcej dzieci. Dlatego starano się o jej ciągłą rozbudowę.

Obecnie Szkoła im. Edmunda Bojanowskiego skupia ponad 2 tys. uczniów we wszystkich przedziałach wiekowych: od przedszkola do matury. Lekcje odbywają się rano i po południu. Wieczorem organizowane są zajęcia dla dorosłych, które obejmują m.in. naukę czytania i pisania, możliwość zdobycia matury oraz różne kursy techniczne. Dyrektorką szkoły jest zawsze siostra z naszego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej, a współpracuje z nią ponad 100 nauczycieli. Ponadto od wielu lat w szkole istnieje Orkiestra i Balet - zdobywają one wiele prestiżowych nagród i wyróżnień.

Siostry wraz z nauczycielami i rodzicami starają się kształtować wartości zalecane przez bł. Edmunda Bojanowskiego. Szkoła znajduje się w czołówce placówek oświatowo-wychowawczych pod względem poziomu nauczania i liczby uczęszczających uczniów. Dlatego 14.XI.2013 r., w dniu rozpoczęcia Roku poświęconego bł. Edmundowi Bojanowskiemu, została wyróżniona przez Komisję Edukacji Izby Parlamentarnej otrzymując  Najwyższe Uznanie jako Instytucja zasłużona dla Boliwii.

To wyjątkowe w historii naszego Zgromadzenia dzieło, które rozmachem i osiągnięciami przerasta wiele innych tradycyjnych placówek, jest potwierdzeniem aktualności i uniwersalności myśli pedagogiczno-wychowawczej bł. Edmunda Bojanowskiego.

s. M. Filemona Rapacz

Więcej informacji na stronie: www.bdnp.pl/misje 


Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
123 0.12476205825806