21 paź

TCHAMBA - TOGO

Co roku wielu katechumenów po latach przygotowań, katechezy i owocnych przemyśleniach pozostawia swe dawne praktyki religijne i decyduje się na przyjęcie chrztu w Kościele Katolickim. Wielką pomoc w Ewangelizacji, głównie na wioskach położonych w buszu, odgrywają katechiści. Są to zazwyczaj żonaci mężczyźni, którzy niejednokrotnie z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem nauczają katechizmu i przewodzą modlitwom na czas nieobecności księdza. We wrześniu zorganizowaliśmy kolejną formację dla naszych katechistów jak i ich pomocników. Główny akcent tej formacji położony został na sprawowaniu liturgii w małych wspólnotach: głównie odwiedzinyn chorych z komunią świętą, udzielaniu chrztu św. w niebezpieczeństwie śmierci czy przewodniczeniu ceremoniom pogrzebowym jak i innym zgromadzeniom liturgicznym. Bardzo często główny ciężar pracy duszpasterskiej we wspólnocie spoczywa właśnie na katechistach, którzy niejednokrotnie są pionierami w rozkrzewianiu wiary w środowiskach, gdzie żyją na co dzień.
Ponadto we wrześniu parafia przeżywała radość z nowych darów na drodze do kapłaństwa, które ujawniają się w posługach akolitatu, lektoratu i obłuczyn seminarzystów z całej naszej diecezji Sokodé. Pięciu kleryków, w tym jeden także z Tchamby, uroczyście zbliżyli się do kapłaństwa Chrystusowego, zarówno przez nich samych, jak i przez Kościół w Afryce, tak bardzo oczekiwanego. Formacja w seminarium trwa 9 lat. Pierwszy rok to rok tzw. przygotowania w seminarium propedeutycznym, następne 3 lata to studia filozoficzne, po których następuje rok praktyki, który pozwala rozpocząć studia teologiczne, które trwają 4 lata. Mimo wielu lat formacji, młodzi ludzie decydują się na kapłaństwo, by głosić Słowo Boże swoim braciom w ich własnym języku.
Budowa i tworzenie kompleksu szkolnego im. Jana Pawła II pozostaje ciągle w centrum życia całej wspólnoty. W roku szkolnym 2013/2014 naukę rozpocznie prawie 400 dzieci ze szkoły podstawowej i ponad 440 gimnazjalistów. Po raz pierwszy do szkolnej ławki w nowo powstałym liceum zasiądzie 90 uczniów. Wielu młodych ludzi z wiosek położonych w buszu chce się uczyć i uczęszczają już do gimnazjum czy liceum państwowego w Tchambie, gdzie płacą symboliczną kwotą za naukę, ale tez . W państwowej szkole w jednej klasie znajduje się 80, 90 czy nawet 110 uczniów, kilkoro w jednej ławce. Dzięki pomocy ludzi z mojej ojczyzny stworzyliśmy fundusz, który jest przeznaczony na opłacenie nauki dla ubogiej młodzieży pochodzącej z wiosek w buszu. Nauka jednego ucznia w gimnazjum wynosi ok. 130 zł, zaś w liceum ok. 165 zł na rok. Dzięki pomocy i wsparciu ludzi dobrej woli niejedno dziecko w Tchambie bedzie miało zapewnione prawo do nauki z szansą na lepszą i godniejszą przyszłość.
Pod koniec sierpnia niemalże w każdej wspólnocie świętowaliśmy święto ignamów. Ignam jest to bulwa o wiele większa i przypominająca ziemniaka. Na poświęcenie pierwszych owoców swojej pracy, ludzie przynosili do kaplicy trzy ignamy: jeden z nich przeznaczony był na utrzymanie misji, drugi dla ubogich, a z trzeciego przygotowano w domach świąteczną potrawę i tym samym zapoczątkowano nowy sezon zbiorów.
W tym roku w naszej lokalnej akcji „Woda 2013” ukończyliśmy wiercenie studni głębinowej na głębokości 100 metrów i rozpoczęliśmy prace przy kopaniu dwóch następnych studni we wiosce Findi na pograniczu z Beninem. Trzecia studnia, o głębokości ok. 18,5 metrów powstała we wiosce Koutchoni I, gdzie na ostatnich 6 metrach głębokości trzeba było pracować młotem pneumatycznym. Została także naprawiona i dokończona studnia we wiosce Tchékélé. Już w maju akcja „Woda 2013” została zakończona. W sumie do użytku zostało oddanych 5 kolejnych ujęć wody. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom jak i współofiarodawcom akcji „Woda 2013”. Już dziś trwają przygotowania do kolejnej akcji „Woda 2014”..
Rok Wiary powoli dobiega końca. Cała nasza parafia bierze udział w przygotowaniach do Święta Rodzin. 27 października chcemy w łączności z Ojcem Świętym i całym Kościołem Powszechnym wypraszać u Boga potrzebne łaski, tak bardzo potrzebne rodzinie afrykańskiej.
Niech obchody tegorocznego Tygodnia Misyjnego zwrócą szczególną uwagę na naglący charakter wezwania Ojca Świętego do dzielenia się wiarą, gdyż ponad dwie trzecie ludzkości jeszcze nigdy nie słyszało o Chrystusie, a wiele osób już ochrzonych, które Chrystusa znało i kochało, zaniechało praktyk religijnych..

14 październik 2013
Ks. Robert Dura FD - Tchamba/TOGO
www.misja-togo.com


Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
123 0.12099719047546