6 sty

To naprawdę działa!

Od kilku lat działa, dzięki uprzejmości wszystkich operatorów komórkowych SMS „misje”. Można każdego dnia w prosty sposób – wysyłając SMS-a wesprzeć finansowo dzieła podejmowane przez misjonarki i misjonarzy.

W ubiegłym roku w ten sposób zebrano 146 515zł., które pozwoliły zrealizować 6 wytypowanych projektów.

W tym roku poprzez SMS-a na numer 72 032 o treści „misje”, który kosztuje 2,46zł (z VAT), zbieramy na realizację następujących działań:

 1. Wyposażenie pracowni komputerowej w szkole dla dzieci niewidomych w School of Mather Elisabeth for Visually Impared Children (Meghalaya, Indie).

  Projekt zakłada zakup sprzętu komputerowego, niezbędnych akcesoriów oraz mebli do szkolnej pracowni komputerowej dla 100 dzieci z dysfunkcją wzroku. Uczniowie będą przygotowywani do podjęcia nauki w szkołach średnich i wyższych razem z innymi „widzącymi” uczniami w systemie integracyjnym. Szkołę prowadzą Franciszkanki Służebnice Krzyża.

 2. Radość w zabawie dla dzieci, które przeżyły trzęsienie ziemi (Canoa, Ekwador).

  Projekt obejmuje budowę placu zabaw i urządzeń rekreacyjnych przy szkole podstawowej w Canoa prowadzonej przez siostry franciszkanki. Z placu zabaw będą korzystały dzieci, które przeżyły traumę trzęsienia ziemi, w wieku od 3-7 lat. Pomoże to w pokonywaniu lęku i stresu u dzieci spowodowanego trzęsieniem ziemi w 2016r.

 3. Nie dla handlu ludźmi w Amazonii (Tefe, Brazylia).

  Projekt polega na dofinansowaniu zapobiegania handlu ludźmi i wykorzystywania młodych do niewolniczej pracy poprzez spotkania z dziećmi i młodzieżą, by demaskować oszustwa handlarzy ludźmi i udostępniać informacje o tym procederze. Projekt będzie realizowany w szkołach i parafiach leżących wśród rzek: Amazonka, Japura, Jurua, Jutai i Tefe.

 4. Edukacja osób niepełnosprawnych (Caceres del Peru – Jimbe, Peru).
  Projekt obejmuje zorganizowanie przez siostry Świętej Rodziny z Bordeaux przygotowania sali do nauczania osób niepełnosprawnych, zakupu materiałów i przyborów szkolnych, zakupu żywności i opłatę dojazdów dla osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo.

 5. Prowadzenie świetlicy środowiskowej św. Rity (Iquitos, Peru).

  Celem projektu jest zapewnienie możliwości kontynuowania pracy świetlicy wśród najuboższych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, niepełnych lub patologicznych. Świetlica środowiskowa prowadzona w Iquitos jest miejscem dla dzieci, gdzie mogą one odrabiać lekcje, bawić się i rozwijać swe pasje. Jest to jedyna taka placówka w mieście, zajmująca się trudnymi dziećmi i młodzieżą.

 6. Pomoc medyczna i charytatywna dla osób upośledzonych fizycznie i psychicznie (Kwahu-Tafo, Ghana).

  Projekt obejmuje dofinansowanie leczenia 35 osób upośledzonych umysłowo i 45 upośledzonych fizycznie, zakup lekarstw, opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego, a młodym pomoc w zdobyciu zawodu i zakupie sprzętów potrzebnych do pracy zarobkowej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim wysyłającym sms-y oraz operatorom sieci komórkowych Orange, Heyah, Play, T-Mobile oraz Plus za życzliwość i bezinteresowne wsparcie całorocznej akcji. SMS naprawdę działa!


Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
124 0.10966205596924