14 lis

TOGO: MISJA W TCHAMBIE TO KULT ŚW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO

 

kosciol

        Napisał do nas ksiądz Robert Dura, fideidonista pracujący w Misji Katolickiej w Tchambie, w parafii św. Antoniego z Padwy. Jak sam opowiada, misja ta powstała na terenie prawie w całości zdominowanym przez muzułmanów.

        Pierwszy chrześcijanin, który osiedlił się w Tchambie pochodził z Beninu z Porto Novo, a tam kult świętego Antoniego był bardzo rozpowszechniony, dzięki ewangelizacji pierwszych misjonarzy portugalskich z drugiej połowy XVI wieku. Parafia została utworzona 15 sierpnia 1974 roku, jak podają niektórzy w tym samym dniu, w którym w 1195 roku św. Antoni urodził się w Lizbonie w Portugalii.

        W parafii rozwija się kult św. Antoniego. W każdy wtorek ludzie gromadzą się na wspólnej modlitwie. W każdy pierwszy wtorek miesiąca rozpoczyna się triduum ku czci św. Antoniego. A co drugi wtorek każdego miesiąca, przy wystawionych relikwiach Świętego, jedynych w całym kraju, odprawiana jest Msza Św. ku jego czci.

        Raz w roku uroczystości poprzedzane są wielką nowenną ku czci Świętego. W sobotę po 13 czerwca wierni z całej diecezji i nawet spoza jej granic gromadzą się w centrum miasta i w procesji z figurą św. Antoniego udają się do kościoła na mszę św. Po uroczystej mszy następuje błogosławienie chleba dla ubogich i jest czas na świadectwa łask doznanych za pośrednictwem Świętego. Po wspólnym obiedzie wierni gromadzą się ponownie w kościele na nabożeństwie.

        Jak pisze kapłan, parafia jest młoda, bez większych tradycji, dlatego misjonarzom zależy, by kult świętego Antoniego cudotwórcy rozprzestrzeniał się w diecezji, a nawet i poza jej granicami, oraz by Tchamba stała się prawdziwym centrum tego kultu.

 

************************************************

DO PRZYJACIÓŁ I DOBROCZYŃCÓW MISJI

 

        20 października obchodziliśmy Światowy Dzień Misyjny. Z tej okazji Ojciec Święty Franciszek skierował do całego Kościoła orędzie, w którym przypomniał o obowiązku misyjnym każdego ochrzczonego i każdej wspólnoty kościelnej. Wiara jest darem wymagającym odpowiedzi, osobistego zaangażowania, a przede wszystkim dzielenia się nią z innymi. Jest to dar, którego nie wolno zatrzymać tylko dla siebie, ale trzeba go dawać innym.

        Co roku wielu katechumenów po latach przygotowań, katechezy i owocnych przemyśleniach pozostawia swe dawne praktyki religijne i decyduje się na przyjęcie chrztu w Kościele Katolickim. Wielką pomoc w Ewangelizacji, głównie w wioskach położonych w buszu, odgrywają katechiści. Są to zazwyczaj żonaci mężczyźni, którzy niejednokrotnie z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem nauczają katechizmu i przewodzą modlitwom na czas nieobecności księdza. We wrześniu zorganizowaliśmy kolejną formację dla naszych katechistów jak i ich pomocników. Główny akcent tej formacji położony został na sprawowanie liturgii w małych wspólnotach: głównie odwiedzin u chorych z komunią świętą, udzielanie chrztu św. w niebezpieczeństwie śmierci czy przewodniczenie ceremoniom pogrzebowym jak i innym zgromadzeniom liturgicznym. Bardzo często główny ciężar pracy duszpasterskiej we wspólnocie spoczywa właśnie na katechistach, którzy niejednokrotnie są pionierami w rozkrzewianiu wiary w środowiskach, gdzie żyją na co dzień.

        Ponadto we wrześniu parafia przeżywała radość z nowych darów na drodze do kapłaństwa, które ujawniają się w posługach akolitatu, lektoratu i obłuczyn seminarzystów z całej naszej diecezji Sokodé. Pięciu kleryków, w tym jeden także z Tchamby, uroczyście zbliżyli się do kapłaństwa Chrystusowego, tak bardzo oczekiwanego zarówno przez nich samych, jak i przez Kościół w Afryce. Formacja w seminarium trwa 9 lat. Pierwszy rok to rok tzw. przygotowania w seminarium propedeutycznym, następne 3 lata to studia filozoficzne, po których następuje rok praktyki, który pozwala rozpocząć studia teologiczne, które trwają 4 lata. Mimo wielu lat formacji, młodzi ludzie decydują się na kapłaństwo, by głosić Słowo Boże swoim braciom w ich własnym języku.

        Budowa i tworzenie kompleksu szkolnego im. Jana Pawła II pozostaje ciągle w centrum życia całej wspólnoty. W roku szkolnym 2013/2014 naukę rozpocznie prawie 400 dzieci ze szkoły podstawowej i ponad 440 gimnazjalistów. Po raz pierwszy do szkolnej ławki w nowo powstałym liceum zasiądzie 90 uczniów. Wielu młodych ludzi z wiosek położonych w buszu chce się uczyć i uczęszczają już do gimnazjum czy liceum państwowego w Tchambie, gdzie płacą symboliczną kwotą za naukę. W państwowej szkole w jednej klasie znajduje się 80, 90 czy nawet 110 uczniów, kilkoro w jednej ławce. Dzięki pomocy ludzi z mojej ojczyzny stworzyliśmy fundusz, który jest przeznaczony na opłacenie nauki dla ubogiej młodzieży pochodzącej z wiosek w buszu. Nauka jednego ucznia w gimnazjum wynosi ok. 130 zł, zaś w liceum ok. 165 zł na rok. Dzięki pomocy i wsparciu ludzi dobrej woli niejedno dziecko w Tchambie bedzie miało zapewnione prawo do nauki z szansą na lepszą i godniejszą przyszłość.

        Pod koniec sierpnia niemalże w każdej wspólnocie świętowaliśmy święto ignamów. Ignam jest to bulwa przypominająca ziemniaka, ale o wiele większa. Na poświęcenie pierwszych owoców swojej pracy, ludzie przynosili do kaplicy trzy ignamy: jeden z nich przeznaczony był na utrzymanie misji, drugi dla ubogich, a z trzeciego przygotowano w domach świąteczną potrawę i tym samym zapoczątkowano nowy sezon zbiorów.

        W tym roku w naszej lokalnej akcji „Woda 2013” ukończyliśmy wiercenie studni głębinowej na głębokości 100 metrów i rozpoczęliśmy prace przy kopaniu dwóch następnych studni w wiosce Findi na pograniczu z Beninem. Trzecia studnia, o głębokości ok. 18,5 metra powstała w wiosce Koutchoni I, gdzie na ostatnich 6 metrach głębokości trzeba było pracować młotem pneumatycznym. Została także naprawiona i dokończona studnia w wiosce Tchékélé. Już w maju akcja „Woda 2013” została zakończona. W sumie do użytku zostało oddanych 5 kolejnych ujęć wody. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom jak i współofiarodawcom akcji „Woda 2013”. Już dziś trwają przygotowania do kolejnej akcji „Woda 2014”..

        Rok Wiary powoli dobiega końca. Cała nasza parafia wzięła udział w Święcie Rodzin. 27 października, w łączności z Ojcem Świętym i całym Kościołem Powszechnym wypraszaliśmy u Boga potrzebne łaski, tak bardzo potrzebne rodzinie afrykańskiej.

        Niech obchody tegorocznego Tygodnia Misyjnego zwrócą szczególną uwagę na naglący charakter wezwania Ojca Świętego do dzielenia się wiarą, gdyż ponad dwie trzecie ludzkości jeszcze nigdy nie słyszało o Chrystusie, a wiele osób już ochrzonych, które Chrystusa znało i kochało, zaniechało praktyk religijnych.

Ks. Robert Dura FD - Tchamba/TOGO (opr. M.Ł.)


Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
123 0.1139988899231