13 Maj

UGANDA: WSPÓLNOTA MODLITWY NIE MA GRANIC

uczetnicy uroczystości

W Niedzielę Bożego Miłosierdzia tłumy wiernych gromadziły się nie tylko w Rzymie, Asyżu czy Krakowie. Również polscy franciszkanie posługujący w Ugandzie zorganizowali na otwartej przestrzeni spotkanie modlitewne w tym wyjątkowym dniu.

Blisko 5 tysięcy wiernych uczestniczyło w uroczystości Niedzieli Miłosierdzia oraz kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII w Sanktuarium Męczenników Ugandyjskich w Munyonyo. Takiej liczby wiernych nie widzieli nawet najstarsi mieszkańcy tej dzielnicy Kampali.

o.Raymond

 

 

Spotkanie rozpoczęło się od Godziny Świętej, czyli adoracji Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, zakończonej modlitwą Koronki do Bożego Miłosierdzia. Następnie miały miejsce dwie konferencje. Pierwszą wygłosili o. Raymond, pochodzący z Filipin misjonarz ubogich, a drugą o. Marian Kajubi Gołąb, franciszkanin, rektor Sanktuarium w Mynyonyo.

Centralnym punktem spotkania była Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. Charlsa Kasibante, wikariusza generalnego archidiecezji Kampala. Po Eucharystii główny celebrans pobłogosławił przyniesione przez wiernych obrazy i pamiątki związane z Bożym Miłosierdziem. 

 

eucharystia

poświęcenie obrazów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Można powiedzieć, że święci byli obecni nie tylko duchowo, ale też fizycznie, bowiem cały czas spotkaniu towarzyszyły relikwie pierwszego stopnia św. Faustyny i św. Jana Pawła II. Każdy mógł osobiście uczcić tych świętych przez dotknięcie ich relikwii i krótką modlitwę. Ustawiła się więc długa kolejka i uczczenie relikwii  trwało ok. 4 godzin. Zdroje miłosierdzia spływały na wierzących przez modlitwę, sakramenty pokuty i Eucharystii oraz błogosławieństwa udzielane podczas uroczystości.

 

uczczenie relikwi św. Jana Pawła II i św. Faustyny

modlitwa uwielbienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papież św. Jan Paweł II odwiedził Ugandę w lutym 1993 roku. Z tego względu Polska jest znana Ugandyjczykom jako kraj pochodzenia św. Jana Pawła II i św. Faustyny oraz ich wkładu w rozpowszechnienie dzieła miłosierdzia Bożego po cały świecie. Wielu Ugandyjczyków doskonale pamięta wizytę św. Jana Pawła II w ich kraju.

 

św. Jan Paweł II i p. John B. Serunjogi

Pamiętają go jako człowieka zatopionego w modlitwie. Taką osobą jest p. John B. Serunjogi, sabakristu, czyli świecki lider naszej wspólnoty. W czasie pielgrzymki św. Jana Pawła II do Ugandy pracował w służbach ochrony i był osobistym strażnikiem świętego papieża. Witał Jego Świątobliwość na lotnisku i wszędzie z nim podróżował. Był ubrany w piękny, biały garnitur, który zachował aż do dnia dzisiejszego, czyli 21 lat. Używa go tylko raz na kilka lat.

o. Marian Gołąb i p. John B. Serunjogi w pamiętnym garniturze

Podczas uroczystości niedzielnych założył właśnie ten garnitur i złożył przed wszystkimi świadectwo spotkania ze świętym człowiekiem. Po takim świadectwie ludzie podchodzili do niego, dotykali jego ubrania i powtarzali, że w ten sposób jakby dotykali samego świętego. Powstaje trudne pytanie teologiczne – czy to już jest relikwia trzeciego stopnia?

Pozdrawiamy wszystkich z Sanktuarium Męczenników Ugandyjskich w Munyonyo na Czarnym Lądzie. Dziękujemy za wsparcie modlitewne i materialne, dzięki któremu możemy głosić tutaj orędzie Bożego Miłosierdzia.

o. Adam Mutebi Klag OFM Conv

 

 

***************************

 

przy grobie św. Andrzeja Kaggwa

Munyonyo i okolice to miejsce męczeńskiej śmierci trzech ugandyjskich męczenników, zabitych w 1886 roku na rozkaz ówczesnego króla Bugandy w obawie, że chrześcijaństwo rozpowszechni się w kraju i zagrozi jego panowaniu. Najbardziej znanym męczennikiem jest Andrzej Kaggwa, wódz Kigowa i główny kapelmistrz na dworze, który został ścięty i poćwiartowany, a jego grób znajduje się na terenie sanktuarium. W wyniku prześladowań zabito wtedy 40 chrześcijan – katolików i anglikanów.  22 katolików  zostało kanonizowanych . 

 

Od października 2013 roku sanktuarium kierują polscy franciszkanie, którzy opiekują się tym miejscem i wspólnotą wiernych. Rektorem placówki jest o. Marian Kajubi Gołąb.

sakrament pokuty

Jeszcze przed przybyciem franciszkanów do Munyonyo działała tu grupa „Dobry Samarytanin”, zajmująca się pomocą najuboższym – chorym,  niepełnosprawnym, samotnym matkom i dzieciom – sierotom. Wspólnota ta działa nadal i pomaga obecnie franciszkanom m.in. w obejmowaniu dzieci akcją „adopcji na odległość”. Staraniem ojca rektora działa też w sanktuarium grupa młodzieży różnych wyznań, głównie katolicy i anglikanie, tzw. „Brygada św. Franciszka z Asyżu”, która zajmuje się przybywającymi pielgrzymami,  oprowadza ich po sanktuarium i opowiada  jednocześnie historię męczenników. W tym roku Uganda obchodzi złoty jubileusz kanonizacji męczenników.

 (opr. M.Ł)


Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
122 0.1276741027832