18 wrz

Uroczystości jubileuszowe Dzieła Pomocy „Ad Gentes”

Jubileusz X lecia w Ełku

Bądźmy otwarci na Boże Miłosierdzie i stawajmy się jego misjonarzami - powiedział podczas Mszy świętej bp Jerzy Mazur, przewodniczący Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Misji. Dzisiaj w Ełku obchodzone są centralne uroczystości z okazji 10-lecia Dzieła Pomocy „Ad Gentes”.

W homilii bp Mazur przypomniał, że Dzieło Pomocy „Ad Gentes” zostało powołane jako odpowiedź na prośbę Jana Pawła II i Benedykta XVI żeby Kościół w Polsce wysyłał więcej misjonarzy na misje, a także by wspierał ich duchowo i materialnie. - Celem tego dzieła jest animacja misyjna czyli budzenie świadomości misyjnej wśród wielkim i organizowani pomocy misjonarzom. Dzisiaj wyrażamy wdzięczność Bogu za istnienie tego dzieła a także wszystkim jego darczyńcom - wyjaśnił hierarcha.

Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji pozdrowił misjonarzy i zapewnił o duchowej i materialnej pamięci . Przypomniał zgromadzonym, że ok 5 mld ludzi nie zna Dobrej Nowiny o Zbawieniu i nie wierzy w Chrystusa. - Niech ten dzień będzie dniem modlitwy za tych ludzi, aby dotarła do nich Ewangelia.- zachęcił. Odnosząc się do czytanego podczas liturgii Słowa Bożego bp Mazur zauważył, że przypowieść o nieuczciwym rządcy może budzić zdziwienie bo wydaje się być pochwałą nieuczciwości. - Bóg będzie zawsze zadowolony, gdy jego majątkiem będziemy się dzielić z ubogimi - wyjaśnił hierarcha. Podkreślił, że Jezus zachęca nas do roztropności i przebiegłości w drodze do zbawienia, do podjęcia ostatecznej decyzji. Jak zauważył, konieczne jest dokonanie wyboru między Bogiem a mamoną, egoizmem a miłością, Bogiem i szatanem. - Chrześcijanin musi otworzyć swe serce na wspaniałomyślność, która wyraża się w szczerej miłości do wszystkich i modlitwy za wszystkich. Na zakończenie przewodniczący Komisji KEP ds. Misji powiedział, że przez chrzest wszyscy jesteśmy uczniami i misjonarzami. Zachęcił wszystkich do życia chrztem świętym. - Dzielmy się talentami i umiejętnościami, wiarą, przebaczeniem, miłością i miłosierdziem - zakończył kaznodzieja.

Natomiast ks. Zbigniew Sobolewski, Dyrektor Dzieła Pomocy "Ad Gentes", wyjaśniał, czym zajmuje się dzieło. „Jesteśmy agendą Komisji Episkopatu Polski i zajmujemy się wspieraniem finansowym naszych misjonarzy. Pracują oni w 97 krajach świata. Najczęściej są to kraje bardzo ubogie, zacofane gospodarczo i kulturowo. Misjonarze zatem nie tylko pełnią ściśle religijne zadania - głoszą Ewangelię i budują wspólnoty kościelne, ale pełnią bardzo ważną rolę społeczną. Pomagają tym, do których są posłani. Prowadzą szkoły i przedszkola, internaty i bursy. Pomagają dzieciom z najuboższych rodzin w zdobyciu zawodu. Walczą z analfabetyzmem wśród dorosłych, uczą pracy na roli”- mówił kapłan. Przy placówkach misyjnych, obok form edukacyjno-wychowawczych także powstają szpitale. „Misjonarze bardzo dużo robią dla leczenia i profilaktyki zdrowotnej. Przychodnie zdrowia, porodówki i szpitaliki misyjne są bardzo często jedynymi placówkami, gdzie uboga ludność może uzyskać poradę lekarską i pomoc. Chorzy i niepełnosprawni otrzymują pomoc żywnościową i w postaci lekarstw. Misjonarze prowadzą również apteki, gdzie wydawane są bezpłatnie lekarstwa, szczepionki i środki opatrunkowe” – dodaje ks. Sobolewski. Dzieci z Koła Misyjnego przy parafii NSJ w Ełku mówią, że misjonarze pracują z dziećmi, którym trzeba zorganizować także jedzenie, wodę pitną, przybory do nauki. Jak podkreślają chętnie biorą udział w zbiórkach przyborów szkolnych i pieniędzy na budowę studni.

Dzieło Pomocy "Ad Gentes" od dziesięciu lat pomaga misjonarkom i misjonarzom przekazując pieniądze na realizacje projektów charytatywnych, ewangelizacyjnych, medycznych i edukacyjnych. „Każdego roku, dzięki hojności darczyńców Dzieła, udaje się sfinansować ponad 200 projektów. W ciągu 10 lat mamy już ich ponad 1500. Poza tym Dzieło pomaga chorym misjonarzom powracającym do Polski. W Polsce „ad Gentes” prowadzi animację misyjną, która budzi świadomość misyjną wśród ludzi wierzących” – wyjaśnia ks. Sobolewski.

mr / Ełk


Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
125 0.13172698020935