26 lis

W Warszawie obradowano na temat przeszłości i teraźniejszości rodziny afrykańskiej

O blaskach i cieniach, przeszłości i teraźniejszości rodziny w Afryce obradowano na jednodniowej międzynarodowej konferencji misjologicznej, która odbyła się 25 listopada na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wygłoszono 10 referatów, których autorami byli duchowni i świeccy z Polski oraz z Kamerunu, Rwandy, Senegalu, Tanzanii i Ugandy, uczestniczący w tym spotkaniu zarówno na miejscu, jak i zdalnie, za pośrednictwem internetu.

Otwierając sesję przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Misjologów Katolickich ks. prof. Wojciech Kluj zwrócił uwagę na aktualność podjętej tematyki. Przypomniał, iż jest to kolejne wydarzenie w ostatnim czasie, organizowane na UKSW a poświęcone Kościołowi na świecie, po konferencji nt. Kościoła w Amazonii, które odbyło się tydzień temu. Podkreślił również ważność refleksji nad rodziną afrykańskiej, która z jednej strony zachowała wiele swych tradycyjnych wartości i ciągle jeszcze jest silna, z drugiej jednak coraz bardziej ulega różnym wpływom zewnętrznym, nie zawsze korzystnym.

Następnie referenci krajowi i zagraniczni przedstawili dzieje i dzień dzisiejszy rodzin na Czarnym Lądzie, opierając się na doświadczeniach własnych krajów i narodowości. Ks. prof. Jarosław Różański OMI ukazał obrzędy i zwyczaje związane z zawarciem małżeństwa u ludu Gidar w Północnym Kamerunie. Wskazał na szereg zachowanych jeszcze dawnych praktyk, jak opłaty małżeńskie wnoszone przez rodzinę pana młodego rodzinie przyszłej synowej, przy czym są to zarówno pieniądze, jak i zwierzęta domowe i różne rzeczy czy porywanie dziewczyny przez narzeczonego, ale też ścisłe przestrzeganie zasady unikania łączenia się osób nawet daleko spokrewnionych. Nieprzestrzeganie tych zasad, jak również niepłodność mężczyzny czy kobiety mogły być później jedną z przyczyn rozpadu zawartego już związku.

Mówca zauważył, że tradycyjne rozumienie małżeństwa i rodziny wśród mieszkańców Afryki wykazuje wiele różnic, ale także podobieństw z chrześcijańską wizją tego sakramentu, np. jego nierozerwalność, zachowanie czystości przedmałżeńskiej, nastawienie na przekazywanie życia itp. Ale są też elementy nie do przyjęcia przez naukę katolicką, jak wielożeństwo, wnoszenie opłat (czyli de facto kupowanie) za pannę młodą itp.

Na podobne czynniki zwracali uwagę również inni autorzy wystąpień, wychodząc od poglądów na temat rodziny i małżeństwa w swoich krajach: Rwandzie, Senegalu, Tanzanii czy Ugandzie. Podkreślano pozytywne strony tych praktyk, o czym mówił w swym referacie ks. prof. Różański, ale też nie ukrywano negatywów, które na ogół najbardziej uderzały w kobiety, np. wielożeństwo i jego odmiana w postaci poliginizmu.

Podkreślając znaczenie chrześcijańskiej, biblijnej nauki o małżeństwie i rodzinie, mówcy, zwłaszcza z państw afrykańskich, zwracali jednocześnie uwagę na zalety i wartości tradycyjnej rodziny afrykańskiej. I przestrzegali przed zgubnym wpływem różnych współczesnych zagrożeń dla tego wzorca, płynących szczególnie z państw zachodnich, takich jak pornografia, szerzenie rozwiązłości seksualnej, współżycia przedmałżeńskiego czy legalizacje związków osób tej samej płci.

kg (KAI) / Warszawa


Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
122 0.1644868850708