23 cze

Wakacyjne Spotkanie Misjonarzy 2023

W Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie w dniach od 19-22 czerwca 2023 roku odbyło się Wakacyjne Spotkanie Misjonarzy. Otwierając zjazd 19 czerwca br. o. Kazimierz Szymczycha SVD w słowie powitania wyraził wielką radość i wdzięczność tym wszystkim misjonarkom i misjonarzom, którzy będąc na urlopie w Polsce, postanowili cząstkę swego czasu spędzić na wspólnej modlitwie, rozważaniu Słowa Bożego oraz dzielenie się doświadczeniami z innymi.

Misjonarze zwykle pracują w rozproszeniu, w niewielkich wspólnotach. Tutaj mają okazję być razem, by umacniać się w zapale misyjnym. Dla nas – mówi o. Kazimierz Szymczycha SVD, to okazja, aby wejść lepiej w ich wielobarwną codzienność misyjną. Jesteśmy po to, aby słuchać i pomagać. Chcemy, aby misjonarze i misjonarki czuli naszą solidarność i troskę o nich.

Pierwszy, pełny dzień zjazdu misjonarzy (20 czerwca) rozpoczął się Uroczystą Mszą świętą, której przewodniczył ks. bp Jan Piotrowski, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. On też zwrócił się do zebranych ze słowami serdecznych podziękowań do wszystkich, którzy świętują w tym roku swe jubileusze kapłaństwa, życia zakonnego, pracy misyjnej. Biskup powiedział: „Moi drodzy, siostry i bracia, dziś zgromadzeni na Mszy świętej reprezentujecie te wszystkie kontynenty, gdzie towarzyszycie Kościołowi w jego różnych sytuacjach kulturowych, cywilizacyjnych, społecznych, ekonomicznych i politycznych. Bez trudu dostrzegacie, że rządzą tam równe plany, poczynając od pierwszego przymierza, gdzie obowiązywało „oko za oko, ząb za ząb” a więc wciąż potrzebne są wysiłki misyjne, aby „wszystkie krańce ziemi ujrzały zbawienie Boże”, jak woła Psalmista. Obecnie w tym niekończącym się trudzie misyjnym ma udział około 1743 polskich misjonarek i misjonarzy. Ale odważę się powiedzieć, że trzeba to pomnożyć przez dwa, bowiem tyle samo naszych sióstr i braci trudzi się w Dziele Nowej Ewangelizacji i reewangelizacji na Wschodzie i Zachodzie. Czas, który ofiarowujecie Kościołowi, który z natury swej jest misyjny, staje się czasem kairos, czasem nawrócenia. W Waszych osobach można dostrzec Jezusa, który rozmawia z Samarytanką o porze tak trudnej, jakim był zenit dnia, kiedy przyszła po wodę do studni. Ojciec Święty uczy, że czas jest ważniejszy niż przestrzeń. Natomiast, świat biega na prawo i lewo, aby zagospodarować jak najwięcej przestrzeni, żeby człowiek był znany, żeby o nim mówiono. Co z tego wynika? Niewiele. Często rozczarowanie, samotność, brak akceptacji. A Jezus nieustannie nam mówi: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy”.

Moi Drodzy, stąd też rodzi się piękno jubileuszu, który ma swoje korzenie biblijne. Warto zauważyć, że Rok Jubileuszowy to czas łaski. „Będziecie święcić pięćdziesiąty rok. To będzie dla was jubileusz; to będzie dla was czas święty”. Ten czas łaski i wdzięczności Bogu przenosimy zwyczajowo na mniejsze jubileusze, rocznice święceń, lat posługi misyjnej oraz inne, wpisane w ducha czy dzieła misyjne Kościoła. Z wielkim szacunkiem chylę głowę przed Wami, drogie siostry i bracia kapłani za to, że tak ofiarnie mogliście zagospodarować dany Wam dar czasu przez Boga. Niech nasza modlitwa i modlitwa całej naszej misjonarskiej wspólnoty tu obecnej, będzie duchowym bukietem wdzięczności, który razem z Wami, Drodzy Jubilaci, składamy Panu Bogu na chwałę.

Niech Maryja, Matka Kościoła i Gwiazda Nowej Ewangelizacji, a także święci patronowie misji: św. Teresa od Dzieciątka Jezus, bł. Maria Teresa Ledóchowska, św. Franciszek Ksawery, święci Cyryl i Metody oraz nasi błogosławieni męczennicy Zbigniew i Michał, misjonarze z Peru, wypraszają Wam obfitość Bożych łask oraz wdzięczność tych, do których zostaliście posłani i wśród których jesteście na co dzień” – życzył zebranym kaznodzieja, ks. bp Jan Piotrowski.

Pierwszego dnia uczestnicy mieli okazję wysłuchać konferencji ks. prof. Roberta Skrzypczaka, nawiązującej do tematu roku duszpasterskiego „Wierzę w Kościół Chrystusowy”.

Ks. prof. Tomasz Szyszka SVD przypomniał historię czterdziestu lat pracy Centrum Formacji Misyjnej. Gościem Wakacyjnego Spotkania Misjonarzy był w tym dniu również ks. Tomasz Koprianiuk, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży. Zebrani mogli zapoznać się z działalnością duszpasterstwa młodzieży w Polsce, wkładem Światowych Dni Młodzieży w misje oraz ostatnich przygotowań do tegorocznego Spotkania w Lizbonie.

Ks. Jerzy Kraśnicki, dyrektor MIVA Polska zachęcił misjonarki i misjonarzy do współpracy. MIVA chętnie wspiera placówki misyjne, przekazując im dofinansowanie na zakup różnych środków transportu. Z kolei ks. Eugeniusz Szyszka, dyrektor CFM przypomniał misjonarzom, że Centrum Formacji Misyjnej jest ich domem i, że tutaj mogą się zatrzymać podczas swych pobytów w Polsce.

Po południu uczestnicy spotkania obejrzeli w Multikinie Targówek film zatytułowany „Opiekun”, który ukazuje potrzebę duchowego ojcostwa św. Józefa w małżeństwach, rodzinach oraz w Kościele.

Drugi dzień Wakacyjnego Zjazdu Misjonarzy rozpoczął się Mszą świętą pod przewodnictwem biskupa Romualda Macieja Kujawskiego, biskupa seniora z diecezji Porto Nacional w Brazylii, wieloletniego misjonarza. W homilii bp. Romuald przypomniał słowa św. Jana od Krzyża „Nic dla siebie. Wszystko dla Boga”. Kaznodzieja podkreślił też służebny wymiar pracy misyjnej. Trzeba, aby każdy misjonarz był otwarty na dary Ducha Świętego, które pomagają budować relacje z ludźmi.

Dziękując kaznodziei o. Kazimierz Szymczycha SVD podkreślił, trzy przymioty, które towarzyszyły biskupowi w jego 38-letniej pracy na misjach oraz jego 50-letniej posłudze kapłańskiej. Są nimi: pokora, umiejętność słuchania oraz duch służby.

Bardzo ważnym punktem programu zjazdu było wystąpienia dyrektora Caritas Charków, ks. Wojciecha Stasiewicza, który podzielił się „blaskami i cieniami wojny na Ukrainie”. Ks. Wojciech podzielił się swymi osobistymi przeżyciami z Charkowa. Mówił o wielkiej wdzięczności Ukraińców za bezinteresowną pomoc dla uchodźców i dla tych, którzy zostali na Ukrainie.

W programie nie zabrakło tematów bardzo praktycznych i przydatnych dla misjonarzy. O. Andrzej Danilewicz SVD zapoznał zebranych z praktycznymi wskazówkami: „jak zrobić dobre zdjęcia”.

Ks. dr Maciej Będziński, Dyrektor Krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych zapoznał misjonarzy z nową internetową platformą do zbiórek misjomat.org 

O pomocy dla misjonarzy i tym, co obecnie stanowi przedmiot troski Fundacji „Redemptoris Missio” mówiła pani prezes Justyna Janiec-Palczewska. Fundacja szczególną troską otacza chorych „w miejscach, o których świat wolałby zapomnieć. Wspiera misjonarzy, którzy ratują najbardziej potrzebujących”.

Funkcjonariusze GROM-u opowiadali, jak zachować się wobec zagrożeń i niebezpieczeństw na misjach. W programie drugiego dnia spotkania, znalazły się jeszcze informacje dotyczące możliwości współpracy z Ruchem MAITRI, które przedstawił Pan Wojciech Zięba. Z kolei ks. Zbigniew Sobolewski, Dyrektor Dzieła Pomocy „Ad Gentes” zapoznał zebranych z działalnością pomocową Dzieła Pomocy „Ad Gentes”. Tematykę „Kościół a media w Polsce” przedstawił ks. Leszek Gęsiak, Rzecznik Prasowy Konferencji Episkopatu Polski.

Każdego dnia Misjonarkom i Misjonarzom towarzyszył ks. Stanisław Wojdak, Ojciec Duchowny Misjonarzy Tarnowskich, który głosił Konferencje ascetyczne. Jako doświadczony misjonarz, w pierwszej konferencji zatrzymał się nad duchową kondycją Kościoła w Polsce. Zwrócił uwagę na trudną sytuację, na lęki i brak wiary, który osłabia Polski Kościół. Tematem drugiej konferencji była modlitwa, ks. Stanisław opierał  się na tekstach św. Teresy z Avila. Ostania konferencja Ojca poświęcona była praktycznymi wskazówkami, jak być uczniem-misjonarzem w dzisiejszej posłudze misyjnej.

Nie zabrakło również braterskich spotkań na indywidualnych rozmowach, wspomnieniach, opowiadaniach misyjnych oraz wspólnej radości przy grillu i akompaniamencie zespołu „No Problem” z Białej Podlaskiej.

W ostatni poranek misyjnego spotkania, Eucharystii przewodniczył ks. bp Grzegorz Suchodolski, biskup pomocniczy diecezji siedleckiej, który przez ponad dwadzieścia lat byłym dyrektorem Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży. W homilii medytując Liturgię Słowa, bp Grzegorz przedstawił sylwetkę świętego Pawła Apostoła, jako misjonarza narodów, wskazując również na Największego Misjonarza, jakim jest zawsze Jezus Chrystus, który Apostołów i nas wszystkich nauczył modlitwy „Ojcze nasz”. Mówca wysłał misjonarzy z przesłaniem, aby jako uczniowie-misjonarze, oprócz służby, na wzór Chrystusa, nie ustawali w modlitwie, a wtedy ich misjonarstwo na pewno stanie się dla nich pewną drogą do świętości.


Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
125 0.11804604530334