5 sty

Wieczysta adoracja w intencji pokoju na Wybrzeżu Kości Słoniowej

W Bazylice Matki Bożej Pokoju w Yamoussoukro (Wybrzeże Kości Słoniowej) przygotowujemy się do uroczystości 25 lecia jej konsekracji (10 września 2015), a także rozpoczęcia w przyszłym roku wieczystej adoracji w intencji pokoju.

W dniach od 13 do 14 grudnia 2014 r. w Bazylice Matki Bożej Pokoju w Yamoussoukro odbyła się pierwsza z czterech zaplanowanych sesji „Pokój serca”, które mają na celu pomóc nam przeżyć doświadczenie pokoju wewnętrznego, które daje nam Pan Bóg. To doświadczenie pokoju pomoże nam również, stać się czyniącymi pokój w miejscach gdzie przebywamy na co dzień. Jezus obiecał dać wszystkim swoim uczniom swój pokój : „ Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka.” J 14.27 . Sesja była też skierowana do wszystkich pracowników Bazyliki, którzy na co dzień dbają o jej prawidłowe funkcjonowanie. Sesja była jednocześnie dla nas wszystkich duchowym przygotowaniem się do Świąt Bożego Narodzenia.

Zaplanowane sesje mają na celu także przygotować nas do przeżywania 25 lecia konsekracji Bazyliki Matki Bożej Pokoju ( 10 września 2015 r.), a także rozpoczęcia w przyszłym roku wieczystej adoracji w intencji pokoju na świecie. W przyszłym roku w Bazylice Matki Bożej Pokoju zaplanowana jest instalacja ołtarza wieczystej adoracji „ Donum Caritas et Pax” (Dar Miłości i Pokoju), który powstał dzięki Stowarzyszeniu Communita Regina della Pace. Stowarzyszenie powstało w 2008 r. Istotą działań tego stowarzyszenia jest apostolstwo modlitewnej adoracji Eucharystycznego Chrystusa oraz wspieranie wszelkich inicjatyw podejmowanych na rzecz budowania pokoju i pojednania między ludźmi. ( http://www.reginapacis.pl/).

Formą realizacji tego celu stało się dzieło „12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju”. Jest to projekt utworzenia na świecie dwunastu ośrodków wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju. Będą one powołane do istnienia w miejscach szczególnie doświadczonych skutkami konfliktów zbrojnych, brakiem porozumienia między narodami i religiami. W tych częściach świata, gdzie ludzie, pragnąc pokoju i pojednania, poszukują ich prawdziwego źródła.

Pierwsze Centrum Modlitwy o Pokój w dziele 12 Gwiazd powstało w kaplicy przy IV stacji Drogi Krzyżowej w Jerozolimie. Od 25 marca 2009 r. trwa tam całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w ołtarzu zwanym „Tryptyk Jerozolimski”. Kolejna Gwiazda swoje miejsce znalazła w Azji Centralnej, na północy Kazachstanu, w sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Oziornoje, gdzie 2 lipca 2014 r. rozpoczęto adorację Pana Jezusa w ołtarzu „Gwiazda Kazachstanu”.

Kolejnym trzecim Centrum Modlitwy o Pokój, a pierwszym na kontynencie afrkańskim stanie się Bazylika Matki Bożej Pokoju w Yamoussoukro w Wybrzeżu Kości Słoniowej. Do Sanktuarium przeznaczony jest ołtarz adoracji „ Donum Caritas et Pax” (Dar Miłości i Pokoju).

Głównym tematem ołtarza Donum Caritas et Pax jest Całun Turyński. Ci, którzy będą kontemplować całun zanurzony w krysztale zostaną przeniesieni w klimat męki Pana Jezusa prowadzącej ku światłu zmartwychwstania. Na Chrystusa wskazuje pochylona z miłością, pełna adoracji Maryja – Matka Boża i Matka Kościoła. Refleksje na temat ołtarza podaje jego autor Mariusz Drapikowski, światowej sławy bursztynnik z Gdańska: „ …

Kontemplując (ołtarz adoracji) , dostrzegamy nie tylko mrok, ale też światło,

nie tylko porażkę życia i miłości,

ale przede wszystkim zwycięstwo życia nad śmiercią,

miłości nad nienawiścią.

Widzimy, owszem śmierć Jezusa,

ale dostrzegamy za nią Jego Zmartwychwstanie.

W centrum Maryja.

Pieta przyobleczona we fragment Całunu

– Współcierpiąca

– tuląca Eucharystię.

Maryja przemawia tym gestem do nas.

– Mój Syn nie umarł

– Zmartwychwstał.

– Zaufajcie Mu! Zawierzcie Mu siebie!

– On, który jest Miłością,

   – Miłością Miłosierną, …” .

 

ołtarz adoracji Donum Caritas et Pax, Jasna Góra

2 sierpnia 2014 roku na Jasnej Górze rozpoczęła się peregrynacja ołtarza adoracji Donum Caritas et Pax przeznaczonego dla bazyliki w Yamoussokro w Wybrzeżu Kości Słoniowej. Łącząc się duchowo w modlitwie z tymi, którzy w Polsce modlą się przed ołtarzem adoracji od 15 listopada 2014 r. w bazylice rozpoczęliśmy Adorację Najświętszego Sakramentu, która odbywa się każdego dnia tygodnia (od poniedziałku do piątku od godz. 12.00 do godz. 17.00, soboty od godz. 11.00 do godz. 11.30 i od godz. 17.00 do godz. 18.00 w niedziele od godz. 9.00 do godz. 10.00).

 

W bazylice powstało także braterswo adoracji „ Donum Caritas et Pax” (Dar Miłości i Pokoju), które ma na celu wspierać duchowo, poprzez modlitwę, dzieło wieczystej Adoracji w Bazylice Matki Bożej Pokoju. Chciałbym wszystkim modlącym się przed ołtarzem adoracji podziękować za waszą modlitwę i prosić was o jej kontynuowanie w intencji tego dzieła. Prosimy także osoby dobrej woli o pomoc materialną, która pozwoli nam na pokrycie brakujących kosztów powstania ołtarza adoracji „Dar Miłości i Pokoju”. Osoby, które chciałyby to uczynić proszę o kontakt mailowy ze Stowarzyszeniem Communita Regina della Pace [email protected] .

 Łącząc się z Wami duchowo w przeżywaniu Tajemnicy Wcielenia pragnę, złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia: Niech tegoroczne święta Bożego Narodzenia, pogłębią naszą więź z Jezusem Chrystusem, umocnią nas wszystkich w wierze, odnowią w nas miłość i gorliwość, abyśmy coraz bardziej upodabniali się do naszego Zbawiciela i stawali się Jego świętymi uczniami, a przez to czytelnym znakiem dla świata, spragnionego miłości, pokoju i prawdy.

Niech w Nowym Roku 2015 Bóg darzy zdrowiem, pomyślnością, pomaga przezwyciężyć trudności i wciąż odnawia nadzieję zwycięstwa z Jego Boską pomocą.

Ks. Dariusz Sala SAC

 


Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
122 0.12226581573486