5 wrz

Wznowienie działalności Instytutu Misyjnego Laikatu

O wznowieniu działalności Instytutu Misyjnego Laikatu w nowej formule poinformował bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, podczas zebrania Papieskich Dzieł Misyjnych oraz innych środowisk misyjnych, które odbyło się dniach 4-5 września br. w Częstochowie. Delegaci biskupa ds. misji, dyrektorzy diecezjalni Papieskich Dzieł Misyjnych, referentki i referenci misyjni zgromadzeń zakonnych oraz dyrektorzy agend Komisji misyjnej spotkali się, by omówić przygotowania do Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, który został ogłoszony przez papieża Franciszka na październik 2019 r.

Komisja Episkopatu Polski ds. Misji podjęła decyzję o wznowieniu w nowej formule Instytutu Misyjnego Laikatu. Ma to być wspólnota zrzeszająca osoby przygotowujące się do posługi misyjnej, aktualnie pracujących na misjach misjonarzyświeckich oraz tych, którzy powrócili już do kraju po zakończeniu swej misji.

- Od kilku lat trwa w naszym środowisku misyjnym ożywiona dyskusja na temat roli i miejsca misjonarzy świeckich. Ten temat był poruszany między innymi na IV Krajowym Kongresie Misyjnym, sympozjach, podczas zebrań Komisji Misyjnej oraz dorocznych spotkań Krajowej Rady Misyjnej –mówił bp Mazur, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.

Celem Instytutu Misyjnego Laikatu jest bezpośrednie przygotowanie misjonarzy świeckich do posługi misyjnej. Temu będzie służyć zarówno rok propedeutyczny, jak i 9-cio miesięczna formacja w Centrum Formacji Misyjnej. Instytut ma pomagać duchowo i finansowo misjonarzom świeckim w realizacji ich posługi na placówkach misyjnych. Ważną częścią działalności Instytutu będzie także integracja i zaangażowanie w dzieło misyjne Kościoła misjonarzy, którzy wrócili do kraju.

Dyrektorem Instytutu działającego w strukturach Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie został ks. kan. Jan Fecko.

Uczestnicy spotkania mieli także okazję zapoznać się z działaniami pozostałych agend Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. O. Kazimierz Szymczycha, sekretarz Komisji misyjnej oraz delegat ds. misjonarzy omówił pracę Centrum Formacji Misyjnej. W tym roku formację rozpoczęło 11 osób. Ks. Zbigniew Sobolewski ukazał roczny dorobek Dzieła Pomocy „Ad Gentes”, wspierającego finansowo misjonarzy. W ubiegłym roku dzieło dofinansowało 144 projekty medyczne, edukacyjne, ewangelizacyjne i charytatywne na misjach. Dyrektor przekazał informacje dotyczące zabezpieczenia emerytalno-rentowego misjonarzy świeckich, którzy po powrocie do kraju, nabywają prawa emerytalne dzięki opłacanym składkom. Ks. Jerzy Kraśnicki mówił z kolei o pracy MIVA Polska, pomagającej misjonarzom w pozyskaniu środków transportu.

Bp Jerzy Mazur, w homilii, podczas Mszy św., która kończyła pierwszy dzień obrad przypomniał, że Duch Święty jest głównym sprawcą misji. Kaznodzieja wezwał, aby wszyscy angażujący się w misyjne dzieło Kościoła zawierzali swą pracę Duchowi Świętemu i byli posłuszni Jego natchnieniom. Podkreślił potrzebę ufnego otwarcia się na Jego dary. – Wtedy będzie to dzieło Boże, a nie nasze – mówił ks. biskup.

Ks. Zbigniew Sobolewski, dyrektor Dzieła Pomocy „Ad Gentes” / Warszawa


Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
124 0.12312507629395