16 cze

Zakończył się Wakacyjny Zjazd Misjonarzy

Zakończył się dziś Wakacyjny Zjazd Misjonarzy, który odbywał się w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. Wzięło w nim udział ok 100 osób duchownych i świeckich. W ciągu trzech dni zapoznali się aktualną sytuacją Kościoła w Polsce, oraz możliwościami wsparcia. Spotkali się również z przedstawicielami władz w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Na zakończenie wzięli udział w uroczystości zakończenia peregrynacji kopii Jasnogórskiego Wizerunku w diecezji warszawsko-praskiej.

- Jest to dla nas przede wszystkim czas zatrzymania, spotkania się i wymiany doświadczeń. Niekiedy pracując nawet w tym samym kraju, nie mamy okazji spotkać na miejscu i bliżej poznać. Poza tym czas dzielenia się to też okazja do poznania różnych metod ewangelizacji czy sposobów radzenia sobie w odmiennej kulturze – mówili misjonarze.

Dla tych którzy przeszli przygotowanie w Centrum Formacji Misyjnej to był również powrót do przeszłości i okazja spotkania z tymi z którymi przez dziewięć miesięcy żyli pod jednym dachem ucząc się języka, modląc. – to zawsze rodzi głębokie więzi, które mimo dzielących nas odległości staramy się podtrzymywać, a spotkania w kraju to tylko jeszcze umacniają – podkreślali misjonarze.

Pierwszego dnia zjazdu mszy św. przewodniczył metropolita warszawski Kazimierz Kardynał Nycz. W homilii powiedział, że miłość do Chrystusa jest najgłębszym motywem posługi misyjnej. - Patrzymy na was z podziwem, ponieważ trzeba wiele trudu, wiele wysiłku by mocno stąpając po polskiej ziemi, zapragnąć czegoś więcej w Afryce, czy w innych krajach. – powiedział.

Zwrócił uwagę, że jednym z ważnych znaków czasu jest dynamiczny rozwój Kościoła katolickiego w Azji .- W samych Indiach 50- lat temu było zaledwie 3-4 mln chrześcijan, podczas gdy obecnie jest już ponad 20mln. To tylko pokazuje, że tak jak XX wiek był czasem misji w Afryce, tak XXI otwiera się ten wielki kontynent jakim jest Azja gdzie ludności nieustannie przybywa - powiedział kard. Nycz dodając, że otwarcie się misyjne Kościoła na Daleki Wschód nie oznacza oczywiście, że należy wycofać się z tego co już jest realizowane w innych częściach świata.

Metropolita warszawski podziękował również misjonarzom za ich wiarę i oddaną posługę. - Modlę się z wami i za was, dziękując że reprezentujecie Kościół zarówno ten powszechny jak i Kościół, który jest w Polsce, że głosząc Ewangelię mówicie również o naszej rodzimej kulturze i związanych z nią zwyczajach, które wyrosły z chrześcijaństwa - powiedział kard. Nycz.

Podkreślił znaczenie inkulturacji w działalności misyjnej. -. "Ewangelia która nie staje się elementem kultury jest Ewangelią płytko przyjętą" - powiedział duchowny przypominając nauczanie św. Jana Pawła II.

Zgodnie z tradycja w czasie zjazdu misjonarze świętowali swoje jubileusze, kapłańskie, zakonne i misyjne. W czasie uroczystej mszy św. bp Jerzy Mazur Przewodniczący komisji Episkopatu Polski ds. Misji zachęcał do całkowitego zawierzenia Bogu, który jest miłością. – Przed Bogiem wszyscy jesteśmy równi i On nie wybiera zdolnych, ale uzdalnia wybranych - przekonywał duchowny tłumacząc, że świętość do której Jezus Chrystus zaprasza człowieka jest spotkaniem ludzkiej słabości z siłą łaski. - „Nie bójmy się świętości. Nie odbierze wam ona sił, życia ani radości”. - To jest droga miłości jakiej uczymy się od Jezusa Chrystusa – przekonywał bp Mazur nawiązując do adhortacji apostolskiej papieża Franciszka „Gaudete et exultate”.

- Także świat potrzebuje świętych kapłanów, osób konsekrowanych, potrzebuje świętych misjonarzy bo potrzebuje samego Chrystusa – podkreślił kaznodzieja.

Przyznał, że posługa misyjna bywa nieraz trudna. - Czasami pogrążamy się w ciemnościach, trudnościach, problemach – mówił bp Mazur przekonując, że Bóg zawsze towarzyszy człowiekowi swoją łaską. – „Na drodze wiary nie jesteśmy sami”- podkreślił.

Zwrócił uwagę, że tym co pozwala misjonarzowi przechodzić trudności to przede wszystkim pokora. – Nauka Jezusa, którą Zbawiciel przyrównuje do jarzma będzie dla nas słodka i lekka pod warunkiem przyjęcia jej z miłością i prostotą serca. Do tego jak dodał duchowny - potrzeba pozbyć się pychy światowych mędrców i stania się pokornym uczniem i pokorną uczennicą Jezusa.

Zachęcał by punktem odniesienia był Chrystus i święci misjonarze. - Dzielcie się z innymi tym czym sami żyjecie. Niech ludzie, którzy przychodzą do was odchodzą napełnieni nadzieją, miłością, radością, miłosierdziem, pokojem Chrystusowym, uprzejmością. A to są owoce Ducha Świętego. Tego życzę i o to się modlę dla was– podsumował bp Mazur.

Podczas wizyty w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów misjonarze i misjonarki spotkali się z Beatą Szydło. Wicepremier dziękowała im, że poprzez swoją pracę i zaangażowanie są ambasadorami Polski na świecie. - Dla wielu osób w odległych krajach spotkania z misjonarzami to pierwsze zetknięcie się z naszym krajem, a misjonarze pokazują, że „Polacy są ludźmi, którzy zawsze gotowi są pomagać innym i poświęcać się dla innych”.

Zwróciła uwagę, że rząd nie tylko przekazuje coraz większe środki na akcje humanitarne, ale także włącza się w ich organizacje.- To pokazuje, że jego polityka ukierunkowana jest na pomoc drugiemu człowiekowi – powiedział wicepremier.

Z kolei szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Marek Suski nazwał misjonarzy najlepszymi obywatelami. – Tak jak w historii Polska bardzo często wysyłała na pomoc innym najlepszych swoich synów i córki, tak dziś jesteście nimi wy, którzy służycie całemu światu. – To co dla niego robicie jest czymś nieocenionym i za to wam dziękujemy – powiedział min. Suski.

Nawiązując do swojej wizyty w jednym z największych na świecie obozów dla uchodźców. w Ugandzie Minister Beata Kempa poinformowała, że polski rząd wyposażył w sprzęt medyczny jeden z prowadzonych przez franciszkanów szpital. Wartość pomocy humanitarnej w 2017 r. wyniosła 177 milionów złotych.

O wyzwaniach stojących przed Kościołem w Polsce mówił w czasie zjazdu misjonarzy Tomasz Królak z Katolickiej Agencji Informacyjnej. Rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik omówił system RODO oraz zachęcał misjonarzy do korzystania nowoczesnych komunikatorów. Natomiast o możliwościach wsparcia

Zapoznali się również z zakresem i możliwościami działania wszystkich agend Komisji Misyjnej i aktualnej możliwości pomocy, łącznie z tym jak powinni się zachować się wobec zagrożeń i niebezpieczeństw na misjach. Specjalne szkolenia przeprowadzili dla nich funkcjonariusze GROM-u. Na zakończenie misjonarze wzięli udział zakończenia peregrynacji kopii Jasnogórskiego Wizerunku w diecezji warszawsko-praskiej. Niektórzy z nich – jak wspominali - pamiętają jeszcze czasy pierwszej peregrynacji w Polsce.

mag / Warszawa


Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
124 0.12088108062744