19 lut

Zebranie statutowe Papieskich Dzieł Misyjnych

fot.: FB/@PapieskieDzielaMisyjne

Zakończyło się doroczne zebranie statutowe Rady Krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych. W dniach od 17 do 19 lutego br. w obradach uczestniczyło 26 dyrektorów diecezjalnych oraz pracownicy dyrekcji krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce, w sumie 33 osoby.

Zebranie statutowe Rady Krajowej PDM to nie tylko spotkanie, na którym przedstawiane są roczne sprawozdania z działalności poszczególnych Dzieł oraz sprawozdanie finansowe. Znaczną część programu wypełniły wspólna modlitwa, dzielenie się misyjnymi doświadczeniami oraz integracja księży odpowiedzialnych za misyjną animację w Polsce.

Spotkania organizowane są co roku w innym miejscu, dzięki czemu ich uczestnicy mają możliwość poznawania kolejnych diecezji. W tym roku Rada Krajowa PDM obradowała w Centrum Misji Afrykańskich w Borzęcinie Dużym w archidiecezji warszawskiej.

Członkowie Rady Krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych pod przewodnictwem ks. prał. Tomasza Atłasa, dyrektora krajowego PDM w Polsce, dokonali podsumowania Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, który z woli papieża Franciszka obchodzony był w październiku 2019 r. Zebrani dyskutowali też nad jak najlepszym przygotowaniem Synodu Dzieci, jaki będzie miał miejsce w 2021 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Ks. Tomasz Atłas przypomniał, że rok 2022 będzie rokiem trzech wydarzeń. Przypadnie wtedy jubileusz 400-lecia powołania Kongregacji Ewangelizacji Narodów, 200-lecia Dzieła Rozkrzewiania Wiary i 100-lecia papieskości Dzieł: Świętego Piotra Apostoła, Misyjnego Dzieci i Rozkrzewienia Wiary. „Zachęcam wszystkich do jeszcze większego zaangażowania w sprawy misji. Jestem pełen optymizmu, że Kościół w Polsce odpowiada na prośby papieża Franciszka” – zakończył ks. Atłas.

Spotkanie zakończyło się Mszą św. pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza, arcybiskupa metropolity warszawskiego. W homilii kard. Nycz podkreślił znaczenie pracy polskich misjonarzy oraz wagę misyjnego zaplecza, jakim są Papieskie Dzieła Misyjne wraz z księżmi odpowiedzialnymi za misje w swoich diecezjach. „W nawiązaniu do dzisiejszego czytania z Listu św. Jakuba «wiara bez uczynków jest martwa», zachęcam, aby nie poprzestawać tylko na obserwacji i świadomości potrzeby pracy misyjnej, ale aby wprowadzać słowo w czyn i samemu ewangelizować” – zachęcił kardynał.

Papieskie Dzieła Misyjne, jako instytucja podlegająca Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, są powołane do budzenia misyjnej świadomości i zaangażowania na rzecz misji.

as/pdm / Borzęcin Duży


Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
122 0.14591383934021