19 wrz

Zjazd Stowarzyszenia Misjologów Polskich

W dniach od 17 do 19 września w Kamieniu Śląskim odbył się zjazd Stowarzyszenia Misjologów Polskich. Poruszony został m.in. temat ewangelizacji w kontekście ekumenizmu.

Zjazd rozpoczął się niedzielnymi nieszporami. Następnie uczestnicy dzieli się swoimi doświadczeniami, udziałem w sympozjach oraz publikacjami. W poniedziałek słowo wstępne wygłosił ks. prof. Jan Górski. Następnie referat „Zaangażowanie misyjne Kościoła opolskiego” wygłosił bp Paweł Stobrawa.

Swoje wystąpienia mieli również ks. prof. Zygfryd Glaeser („Realizacja ewangelizacyjnej misji Kościoła w kontekście ekumenicznych paradygmatów”) oraz przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Misjologów Katolickich IACM o. dr hab. prof. UKSW Wojciech Kluj OMI, który mówił o programie Stowarzyszenia.

Podczas zjazdu miało również miejsce wybranie władz Stowarzyszenia. Prezesem został dr hab. prof. UKSW Tomasz Szyszka SVD, zastępcą ks. dr hab. Franciszek Jabłoński, sekretarzem o. dr Adam Michałek SVD, skarbnikiem dr Barbara Łysik, a członkiem zarządu został o. dr Marcin Wrzos OMI.

Zjazd został zakończony we wtorek Mszą świętą w sanktuarium św. Jacka.

Celem Stowarzyszenia jest refleksja naukowa nad działalnością misyjną Kościoła, promocja misjologii w środowiskach kościelnych i naukowych, wspieranie prac doktrynalnych Kongregacji Ewangelizacji Narodów i Konferencji Episkopatu Polski, organizowanie seminariów naukowych i sympozjów oraz troska o dydaktykę misjologii.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez wydawanie własnego czasopisma oraz publikacji. Prowadzi również współpracę z instytucjami naukowymi oraz kościelnymi, szczególnie z Papieskimi Dziełami Misyjnymi w Polsce i Komisją Episkopatu Polski ds. Misji. Stowarzyszenie wspiera dialog ekumeniczny oraz międzyreligijny.

mj / Kamień Śląski


Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
124 0.120680809021