23 gru

Życzenia bożonarodzeniowe

Boże Narodzenie 2020

Drodzy Przyjaciele i Dobrodzieje Misji!

Święta Bożego Narodzenia to czas łaski i zbawienia; to czas radosnego przeżywania na nowo wielkiej Tajemnicy Miłości Ojca objawionej nam we Wcieleniu Syna Bożego; to czas, w którym dziękujemy i wielbimy Boga za obdarowywanie nas miłością poprzez dar swojej eucharystycznej obecności, czułości i delikatności.

W Eucharystii Chrystus składa siebie w darze każdemu człowiekowi, stając się „Chlebem żywym, który z nieba zstąpił” (J 6,51). Eucharystia jest szkołą miłości, w którą uczymy się kochać Boga i bliźnich w codzienności naszego życia.

W każdym eucharystycznym zgromadzeniu uczniów trwa obraz pierwszej chrześcijańskiej wspólnoty, który Łukasz przedstawił w Dziejach Apostolskich jako przykład dla nas, pisząc, że pierwsi ochrzczeni „trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie” (Dz 2, 42).

Eucharystia jako sakrament miłości, zobowiązuje Kościół do tego, by żył przykazaniem miłości bliźniego również poprzez pomoc duchową i materialną dla misji i misjonarzy. Dlatego też w ramach naszego Spotkania z okazji świąt Bożego Narodzenia, przyjmijcie wyrazy szczerej wdzięczności za przekazywane przez Was dary serca dla naszych misjonarek i misjonarzy w formie modlitwy, intencji Mszy Świętych, ofiarowanych cierpień, Patronatu Misyjnego i darów materialnych. Wasze świadectwo misyjnej pomocy i życzliwości nabiera szczególnego znaczenia w warunkach ogólnoświatowej pandemii. W tym trudnym dla nas wszystkich czasie, misjonarze trwają przede wszystkim dzięki Waszej pomocy modlitewnej i życzliwości. To dzięki Wam, każdy ich misyjny dzień wpisuje się w słowa zastępów niebieskich, które nad grotą betlejemską wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania” (Łk 2,14). Niech dobry Bóg wynagrodzi hojnie wszelkie wsparcie, jakiego doświadczają od Was misjonarki i misjonarze.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2021, życzę, aby Bóg, który zamieszkał wśród ludzi i przychodzi do nas każdego dnia w Eucharystii, umacniał Was swoimi łaskami, obdarzał zdrowiem i pomyślnością. Niech przeżyta na nowo Tajemnica Wcielenia uczyni Was skutecznym znakiem nadziei dla wszystkich, którym służycie, a dla Was stanie się źródłem pokoju i radości.


O. dr Kazimierz Szymczycha SVD
Sekretarz Komisji Episkopatu Polski ds. Misji
Delegat ds. Misjonarzy


Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
124 0.12334394454956